Tag Archives: Drop seizure

atonic-seizure

“ชักตัวอ่อน” อาการแบบไหนที่เข้าข่าย??

“ชักตัวอ่อน (Atonic seizure/ Drop seizure) คือ การชักหรือลมชักชนิดทั้งตัวรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะสำคัญ คือ การสูญเสียการตึงตัวของกล้ามเนื้อหรือกำลังของกล้ามเนื้ออย่างทันที และขาดสติทุกครั้งที่เกิดชัก