Tag Archives: Attention Deficit Hyperactivity Disorder

ADHD

ADHD “โรคสมาธิสั้น” ใครว่าเกิดกับเด็กเท่านั้น!!

“สมาธิสั้น” ไม่ใช่อาการที่เกิดเฉพาะกับเด็กหรือพบได้เฉพาะในวัยเด็กเท่านั้น ปัจจุบันพบว่า วัยรุ่น/วัยหนุ่มสาวหรือวัยผู้ใหญ่หลายๆ คนมีปัญหานี้ ทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร