Tag Archives: Asthma

asthma-copd-maintain-control

โรคหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง รักษาควบคุมได้

โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังถือเป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยที่มีอาการหอบรุนแรงเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินมากกว่าล้านคน และมีผู้ป่วยที่ต้องนอนรับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่าแสนรายต่อปี ปัญหาเหล่านี้จะลดลงหากผู้ป่วยได้รับการตรวจคัดกรองโรคหอบหืดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

Sneezing woman

ไม่อยากโรคหอบหืดกำเริบ ต้องเลี่ยงสิ่งกระตุ้น!!

“โรคหอบหืด” เป็นอาการป่วยที่เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย เป็นโรคที่มีความทรมาน โดยอาการของโรคมักเป็นๆ หายๆ ส่วนใหญ่จะเป็นหนักในช่วงที่สัมผัสกับสิ่งที่แพ้หรือระคายเคืองรวมถึงหอบไอค่อนข้างหนักในตอนเช้า เวลาออกแรงมากๆ และตอนกลางคืน ฉะนั้นเพื่อป้องกันโรคกำเริบ ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้

“โรคหืด” โรคทรมานที่หากมองข้ามมีสิทธิเสียชีวิต

“โรคหืด” โรคทรมานที่หากมองข้ามมีสิทธิเสียชีวิต

โรคหืดเป็นภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรังของทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการเหนื่อย หายใจมีเสียงหวีด ไอและแน่นหน้าอก โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหรือเช้ามืด