Tag Archives: 5-10-15

5-10-15-workout

5-10-15 ตารางออกกำลังกาย สำหรับผู้เริ่มต้น

การเคลื่อนไหวในการออกกำลังกายที่ไม่มีอุปกรณ์นี้มีบางสิ่งที่เหมือนกัน มันเป็นพื้นฐานการทำงานและปรับขนาดได้เมื่อระดับความฟิตของเพื่อนๆ ดีขึ้น ดังนั้นในขณะที่การออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัว หรือ bodyweight