การศึกษาพบ “มีเซ็กส์บ่อย” ช่วยสมองดีขึ้น

0

จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโคเวนทรีและอ็อกซ์ฟอร์ดพบว่า กิจกรรมทางเพศที่บ่อยขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองที่ดีขึ้นในผู้สูงอายุ! 

frequent_sexual_activity_get_good_brain

โดยนักวิจัยพบว่า ผู้ที่มีกิจกรรมทางเพศสม่ำเสมอมากขึ้นทำคะแนนได้ดีขึ้นในการทดสอบที่วัดความคล่อง ทักษะการพูด ความสามารถในการมองเห็นวัตถุ ทั้งนี้ การศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร The Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences, การศึกษาเกี่ยวข้องกับ 73 คนอายุระหว่าง 50 ถึง 83 ปี

ผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่ในกิจกรรมทางเพศในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตลอดจนตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและวิถีชีวิตทั่วไปด้วย ผู้ชาย 28 คนและหญิง 45 คนเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานซึ่งโดยปกติจะใช้เพื่อวัดรูปแบบต่างๆ ของการทำงานของสมองในผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นที่ความสนใจความจำ ความคล่องและความสามารถในการมองเห็น

ผลการวิจัยพบว่าความถี่ของกิจกรรมทางเพศไม่ได้เชื่อมโยงกับความสนใจความจำหรือภาษา ในการทดสอบเหล่านี้ผู้เข้าร่วมการศึกษาทำได้ดีไม่ว่าพวกเขาจะรายงานกิจกรรมทางเพศรายสัปดาห์ รายเดือนหรือไม่มีเลย แต่การศึกษานี้ได้ขยายผลการวิจัยก่อนหน้านี้จากปีพ. ศ. 2560 ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศสัมพันธ์ มีคะแนนการทดสอบความรู้ความเข้าใจสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์

แต่คราวนี้การวิจัยได้มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบจากความถี่ของกิจกรรมทางเพศมากขึ้น (เช่น คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศบ่อยเพียงใด) และยังใช้การทดสอบในวงกว้างในการตรวจสอบพื้นที่ต่างๆของฟังก์ชั่นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ

นักวิจัยกล่าวว่าการวิจัยต่อไปนี้อาจมีลักษณะที่ว่าองค์ประกอบทางชีววิทยาเช่น dopamine และ oxytocin อาจมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเพศกับการทำงานของสมอง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของดีของกิจกรรมของคนรักกันที่ให้ผลในเรื่องของสุขภาพที่ดีด้วย :)

ที่มา: Frequent sexual activity can boost brain power in older adults โดย Coventry University, Sciencedaily.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *