การศึกษาพบ “แอลกอฮอล์” มีผลกับความรุนแรงทางเพศ ทำผู้ชายก้าวร้าวหนักขึ้น

0

การศึกษา Aggressive Behavior หรือการศึกษาพฤติกรรมก้าวร้าว ได้ตรวจสอบถึงผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศมากขึ้น โดยผลกระทบนั้นมีความรุนแรงมากขึ้นในผู้ชายเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ จากการถูกตอบสนองต่อการปฏิเสธทางเพศในการจำลองหาคู่

alcohol_affects_sexual_aggression

ในการศึกษา ผู้ชาย 62 คน ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 20 ปี (20-29 ปี) ถูกสุ่มให้บริโภคแอลกอฮอล์ (เป้าหมายระดับแอลกอฮอล์ 0.080%) หรือไม่มีแอลกอฮอล์ ผู้เข้าร่วมได้รับการสนับสนุนให้พูดคุยกับผู้หญิงที่จำลองขึ้นราวกับว่าพวกเขากำลังเดทกันอยู่ ตัวแทนหญิงถูกตั้งโปรแกรมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศบางอย่าง แต่จะต้องปฏิเสธและการปฏิเสธของเธอก็รุนแรงมากขึ้นหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังคงไม่หยุด

ตามที่คาดการณ์ไว้ความปรารถนาที่จะมีเพศสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนสัมพันธ์กับการปฏิเสธของฝ่ายหญิง แอลกอฮอล์มีส่วนทำให้ผู้ชายที่มึนเมานั้น แข็งกร้าวมากกว่าผู้ชายที่มีสติปกติ ผู้ที่ได้รับการปฏิเสธทางเพศมากขึ้นจะยิ่งมีความหยาบคายมากขึ้นด้วย ได้รับความคิดเห็นทางวาจาที่เป็นมิตรกับผู้หญิงมากขึ้น

Dr. Jacqueline Woerner จากคณะแพทยศาสตร์ Yale University ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาในครั้งนี้  ว่า…

“เราพบว่าเมื่อผู้ชายที่มีความสนใจทางเพศกับเพศหญิง การที่ยิ่งมึนเมานั้นจะยิ่งผลักดันเรื่องเพศมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อให้อีกฝ่ายปฏิเสธก็ตาม” 

นอกจากเรื่องราวเหล่านี้แล้ว แอลกอฮอล์ไม่ช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพด้วยนะ เช่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *