เพราะคนไทยเป็นพาหะ “ธาลัสซีเมีย” 18 ล้านคน! โรคร้ายที่แม่ท้องต้องป้องกัน

0

“ธาลัสซีเมีย” เป็นโรคที่ทำให้การสร้างฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้น้อยลง เมื่อมีฮีโมโกลบินน้อยลงความสามารถในการนำออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายจะน้อยลงไปด้วย แม่ๆ ต้องใส่ใจโรคนี้ให้มากนะคะ เพราะธาลัสซีเมียเป็นโรคพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก แต่ตรวจพบและป้องกันได้ในหญิงตั้งครรภ์ค่ะ

Closeup photo of pregnant woman

ประชากรไทยประมาณร้อยละ 30-40 หรือ 18-24 ล้านคน เป็นพาหะธาลัสซีเมีย ที่พร้อมถ่ายทอดความผิดปกติให้ลูกเป็นธาลัสซีเมียได้ร้อยละ 1 หรือ 630,000 คน ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นธาลัสซีเมีย มี 2 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มที่เป็นพาหะ สุขภาพปกติ แข็งแรง สมบูรณ์ทุกอย่าง แต่มีกรรมพันธุ์ธาลัสซีเมียแฝงอยู่ และอาจถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้ อยากทราบว่าตนเองเป็นพาหะธาลัสซีเมียหรือไม่ ทางออกคือการตรวจเลือด
  2. กลุ่มที่เป็นโรค อาการเห็นชัดเจน เช่น ซีด ตาเหลือง อ่อนเพลีย ท้องป่อง ตับและม้ามโต ซึ่งจะต้องได้รับเลือดประจำทุกเดือน

เหตุที่โรคธาลัสซีเมียน่ากลัวนั้น เพราะผู้ป่วยธาลัสซีเมียขั้นรุนแรง อาจมีอันตรายถึงเสียชีวิตได้ทั้งแม่และลูก ซึ่งกลุ่มอาการความรุนแรงของโรคมี 3 กลุ่ม คือ

  1. กลุ่มอาการรุนแรงสุด ทารกบวมน้ำ คลอดลำบาก ซีด ตับและม้ามโต ส่วนใหญ่เด็กเสียชีวิตในครรภ์หรือหลังคลอด และแม่มีโอกาสภาวะครรภ์เป็นพิษ บวม ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ และอาจเสียชีวิตได้
  2. กลุ่มอาการรุนแรงมาก แรกเกิดยังไม่มีอาการ แต่เมื่ออายุ 3-6 เดือน เด็กทารกจะตาเหลือง อ่อนเพลีย ตัวเตี้ย แคระแกร็น ตับและม้ามโต ใบหน้าเปลี่ยนแปลง หน้าผากตั้งชัน โหนกแก้มสูง ดั้งจมูกแบน ฟันยื่น ยิ่งอายุมากยิ่งเห็นชัด ต้องให้เลือดประจำ ถ้าไม่ได้รักษาต่อเนื่องจะเสียชีวิตได้
  3. กลุ่มอาการรุนแรงน้อย กลุ่มนี้อาการปกติ ซีดเหลืองเล็กน้อย เจ็บป่วยบ่อยและมีดีซ่าน ซึ่งต้องให้เลือดทุกครั้งที่เจ็บป่วย

ฉะนั้น หากตรวจเลือดแล้วทราบว่าตนเองเป็นพาหะโรคและมีโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคชนิดรุนแรง ควรเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อวางแผนว่าจะมีเบบี๋หรือไม่ หรือจะแก้ปัญหาอย่างไร

เพราะถ้าพลาดจากความไม่ใส่ใจ ชีวิตน้อยๆ ที่กำลังจะลืมตาดูโลก อาจเกิดมาพร้อมโรคอันตรายอย่างธาลัสซีเมียได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *