คุณแม่ตั้งครรภ์กับการกินที่ดีงามต่อสุขภาพ

0

ภาวะโภชนาการของแม่ในขณะตั้งครรภ์เป็นเรื่องสำคัญที่บรรดาคุณแม่ รวมถึงคนในครอบครัวต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด เพราะเรื่องของอาหารการกินของแม่ตั้งครรภ์ นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของคุณแม่แล้ว ยังส่งผลต่อสุขภาพของชีวิตน้อยๆ ที่อยู่ในครรภ์ของคุณด้วยค่ะ

ในระหว่างตั้งครรภ์ แม่ควรกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ เพื่อให้ได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทั้งของแม่และทารกในครรภ์ ควรงดอาหารหรือเครื่องดื่มบางอย่างที่ไม่มีประโยชน์หรือให้โทษ เช่น อาหารที่มีรสจัดมาก,อาหารหมักดอง, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากสำหรับหลักการคร่าวๆ

Healthy eating during pregnancy

ในการเลือกอาหารสำหรับหญิงตั้งครรภ์ คือ เน้นการเพิ่มปริมาณของอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนมากขึ้น อาหารที่รับประทานควรมีความหลากหลาย โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

  1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่เลือกกินให้มีความหลากหลาย ในปริมาณที่เหมาะสม และชั่งน้ำหนักตัวเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของการตั้งครรภ์
  2. กินข้าวสลับกับอาหารประเภทแป้งอื่นๆ วันละ 8-11 ทัพพี
  3. กินปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง วันละ 6-9 ช้อนโต๊ะ
  4. กินผักวันละ 5 ทัพพี และกินผลไม้หลังอาหารหรือกินเป็นอาหารว่าง
  5. ดื่มนมวันละ 2 แก้ว
  6. กินไขมันแค่พอประมาณไม่เกินวันละ 3 ช้อนโต๊ะ และใช้น้ำมันที่เหมาะกับประเภทและวิธีการปรุงอาหาร
  7. งดอาหารรสจัด และหวานจัด หากโหยหาความหวานควรเลือกหม่ำผลไม้แทน
  8. กินอาหารที่สะอาดไม่มีการปนเปื้อน ใส่ใจเรื่องความสะอาดในทุกขั้นตอน ล้างมือให้สะอาดเสมอ
  9. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน

นอกจากนี้ควรงดบุหรี่ ออกกำลังกายบ้างแต่พอประมาณ (ถ้าไม่มั่นใจในความปลอดภัยให้ปรึกษาแพทย์) และกินยา หรือวิตามินตามที่แพทย์สั่งหรือปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนกินยา หากมีอาการผิดปกติใดๆควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที หากปฏิบัติตามนี้ไม่จำเป็นต้องกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆ  อีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *