แม่ท้องต้องรู้ “โฟลิกแอซิด” ลดทารกพิการแต่แรกเกิดได้

0

“โฟลิกแอซิด”

หรือที่อาจรู้จักกันในอีกชื่อคือ โฟเลต เป็นวิตามินบี 9 พบได้ในไข่แดง ตับ ผักใบเขียวเข้ม แครอท แคนตาลูป ฟักทอง อะโวคาโด ถั่ว หรือ ในรูปยาเม็ด เป็นสารอาหารที่สำคัญยิ่งสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เนื่องจากได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถลดความพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงลงได้เกือบครึ่งทีเดียวค่ะ

ความรู้เรื่องโฟลิกแอซิดสามารถป้องกันความพิการแต่กำเนิดได้ มีมานานกว่า 40 ปี แล้ว ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถลดความพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงลงได้เกือบครึ่ง อัตราการเกิดเด็กพิการแต่กำเนิดในประเทศไทยมี 3-5 ในร้อยคน ในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ในไทยปีละเกือบ 800,000 คน หมายถึงมีเด็กพิการแต่กำเนิดคลอดใหม่ถึงปีละกว่า 30,000 คน หากมีวิธีที่จะช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิดได้จึงไม่ควรมองข้าม

pregnant-mothers-need-to-know-folic-acid

โฟลิกแอซิดนอกจากจะป้องกันความพิการแต่กำเนิดแล้วยังลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดและภาวะทารกน้ำหนักแรกคลอดต่ำ และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย บางรายงานการวิจัยยังพบว่า

โฟลิกแอซิดช่วยป้องกันอุบัติการณ์การเกิดโรคออติซึ่ม (AUTISM) ในเด็กด้วย โดยปริมาณโฟลิกแอซิดที่ต้องการเพื่อป้องกันความพิการแต่กำเนิดคือ 0.4 มิลลิกรัมต่อวัน

ทั้งนี้ โฟลิคแอซิดขับออกทางปัสสาวะ ไม่มีพิษ ไม่สะสมในร่างกายแม้จะทานในปริมาณมาก ผู้หญิงที่วางแผนจะตั้งครรภ์ ควรทานโฟลิกแอซิดวันละ 1 เม็ด ก่อนตั้งครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน และทานต่อเนื่องไปจนถึงอายุครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน สามารถทานต่อไปได้เรื่อยๆ ไม่มีผลเสียต่อร่างกายและเด็กในครรภ์

การรับประทานโฟลิกแอซิดจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของความพิการแต่กำเนิดได้ร้อยละ 20-50 เช่น…

  • ลดโอกาสการเกิด และการเกิดซ้ำความพิการแต่กำเนิดของหลอดประสาท ได้ร้อยละ 70
  • ลดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ได้ร้อยละ 25-50
  • ลดความผิดปกติของแขน ขา ได้ร้อยละ 50
  • ลดความพิการของระบบทางเดินปัสสาวะและโรคไม่มีรูทวารหนัก ได้ประมาณ 1 ใน 3
  • ลดโอกาสการเกิดปากแหว่ง ได้ประมาณ 1 ใน 3

ในแต่ละปีมีเด็กเกิดใหม่ในไทยปีละเกือบ 800,000 คน เทียบอัตราส่วนแล้วคาดว่ามีเด็กพิการแต่กำเนิดคลอดใหม่ถึงปีละกว่า 30,000 คน หากมีวิธีที่จะช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิดได้จึงไม่ควรมองข้าม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *