แม่ท้องห้ามดื่ม “เหล้า” เด็ดขาด! ถ้าไม่อยากเสี่ยงแท้ง

0

แม้จะมีงานวิจัยออกมายืนยันโทษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงข่าวคราวที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการดื่มออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่หลายคนก็ยังไม่ยอมเลิกพฤติกรรมดังกล่าว ไม่ห่วงตัวเองก็อยากให้ห่วงคนอื่น โดยเฉพาะคุณแม่ท้องที่อาจไม่ทราบว่าการดื่มสุราขณะมีเบบี๋ เสี่ยงต่อการแท้งได้!!

นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ข้อมูลว่า ช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีงานวิชาการใหม่ๆ แสดงให้เห็นว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสร้างปัญหาให้สังคม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยปีละ 3.3 ล้านคนทั่วโลก และทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ และการบาดเจ็บมากกว่า 200 ชนิด รวมถึงโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ เป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนท้องถนน หญิงตั้งครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตร จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด!

pregnant-do-not-drink-alcohol

โดย ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ให้ข้อมูลว่า

หญิงตั้งครรภ์ หากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสติปัญญาและพฤติกรรมทารก

เช่น การคลอดก่อนกำหนด การแท้งบุตร และทารกตายกะทันหัน ที่รุนแรงที่สุด ได้แก่ Fetal alcohol spectrum disorders (FASD) เนื่องจากแอลกอฮอล์ทำลายสมองของทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาได้อย่างถาวร ทำให้สมองพัฒนาผิดปกติ

ทารกที่เป็นโรคนี้จะมีใบหน้าที่มีรูปร่างผิดปกติ การเจริญเติบโตบกพร่องทั้งในช่วงก่อนคลอดและหลังคลอด มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ส่งผลให้เกิดความพิการหรือความบกพร่องในการทำหน้าที่ต่างๆ และทารกที่รับนมจากมารดาจะมีโอกาสได้รับแอลกอฮอล์เข้าไปด้วย ทำให้มีปัญหาในการนอนหลับและพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็กต่อไปในอนาคต เช่น ออกจากโรงเรียนกลางคัน การใช้สารเสพติด พฤติกรรมเกเร ก่ออาชญากรรม มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

นอกจากนั้น แอลกอฮอล์ยังเป็นพิษต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย การดื่มปริมาณมากต่อครั้งหรือการดื่มหนักเพิ่มความเสี่ยงทั้งร่างกายและจิตใจ โรคภัยต่างๆ รู้อย่างนี้แล้วก็รีบเลิกเหล้าซะนะคะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *