ผลกระทบของการตั้งท้องในวัยรุ่นที่สาวน้อยวัยใสอาจไม่รู้!

0

เห็นแล้วอดหงุดหงิดไม่ได้กับแท็กสุดฉาวในโลกออนไลน์ #เย็ดได้ก้เลี้ยงได้สิ เลยต้องขอดึงสติเหล่าวัยรุ่นทั้งหลายที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือมีค่านิยมผิดๆ รวมถึงวัยรุ่นที่มีเซ็กซ์โดยไม่ป้องกัน ด้วยการรวบรวมผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมาฝาก บอกเลยว่าการท้องขณะอายุน้อยมาพร้อมความเสี่ยงเพียบค่ะ

ผลกระทบของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

effects-of-pregnancy-on-teens-who-may-not-know

  1. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมักเป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ได้มีการวางแผนมาก่อน ว่าที่คุณแม่จำนวนไม่น้อยจึงพยายามหาทางยุติการตั้งครรภ์ โดยการทำแท้งเถื่อนหรือใช้วิธีอื่นๆ ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย
  2. แม่วัยรุ่นที่ต้องเปลี่ยนบทบาทจากเด็กหญิงมาเป็นแม่ที่ต้องรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่ในทันที มักประสบกับความเครียดและโรคซึมเศร้า เนื่องจากไม่ได้มีการเตรียมตัวสำหรับการใช้ชีวิตครอบครัวและเป็นแม่ รวมถึงขาดวุฒิภาวะในการเป็นแม่
  3. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นส่วนใหญ่มักไม่ได้ฝากครรภ์หรือฝากครรภ์เมื่ออายุครรภ์มากแล้ว ทำให้ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะเสี่ยงหรือโรคบางอย่างไม่ได้รับการดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มแรก จึงอาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพ เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตั้งแต่ในระยะการตั้งครรภ์ คลอด หลังคลอด
  4. เนื่องจากการเจริญเติบโตด้านร่างกายของแม่วัยรุ่นยังไม่เต็มที่ จึงมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์สูงกว่าการตั้งครรภ์ในวัยผู้ใหญ่ รวมถึงความเสี่ยงต่อสุขภาพของทารกแรกเกิด
  5. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ อาทิ ภาวะซีดในขณะตั้งครรภ์ เอชไอวีเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภาวะตกเลือดหลังคลอด ภาวะป่วยทางจิต
  6. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีผลต่อสุขภาพทารกในครรภ์ โดยเพิ่มความเสี่ยงต่อทารกเสียชีวิตหลังคลอดภายใน 7 วัน ทารกเสียชีวิตหลังคลอดภายใน 42 วัน ทารกคลอดก่อนกำหนดทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500 กรัม และทารกมีความผิดปกติแต่กำเนิด

ไม่เพียงผลกระทบด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจต่อแม่วัยรุ่นเท่านั้น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นยังส่งผลต่อสังคม ทั้งยังเพิ่มภาระการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศในภาพรวมอีกด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *