ลูกในครรภ์ได้ยินเสียงอะไรได้บ้าง?

0

นักวิจัยได้ทำการศึกษาการได้ยินของทารกในครรภ์ด้วยวิธีต่างๆ เพื่อศึกษาถึงการได้ยินของทารก  โดยเริ่มจากการดูการเคลื่อนไหวของทารกจากการอัลตราซาวนด์ เมื่อทารกถูกกระตุ้นด้วยเสียงเพลงที่เปิดไมโครโฟนที่ติดไว้บนหน้าท้องของแม่ พบว่า…

ทารกจะกระพริบตาแสดงการตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยิน

และอีกวิธีคือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจ เมื่อกระทารกด้วยเสียง ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่าทารกเริ่มได้ยินเมื่ออายุประมาณ 24 สัปดาห์ แต่ยังไม่สามารถจำแนกเสียงได้จนกว่าจะย่างเข้าอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ ทารกก็จะมีพัฒนาการการแยกเสียงได้ พออายุครรภ์ 35 สัปดาห์ขึ้นไปทารกจะแยกเสียงต่ำและเสียงสูงได้

ลูกได้ยินเสียงอะไรได้บ้าง เมื่ออยู่ในครรภ์

concept pregnancy and music.

  • เสียงต่ำของคุณพ่อนั้นสามารถที่จะผ่านหน้าท้องของแม่ไปถึงลูกได้ดีมากๆ คุณพ่อควรที่จะพูดคุยกับลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภ์เพราะถือเป็นการพัฒนาการการได้ยินของลูกได้เป็นอย่างดี
  • เสียงที่คุณแม่พูดคุยกับลูกขณะอยู่ในท้อง สามารถทำให้ลูกได้ยินเสียงของแม่ได้ชัดเจนและเกิดความคุ้นเคยใกล้ชิดกับเสียงแม่มากๆ
  • เสียงเพลงที่เปิดให้ลูกฟัง
  • เสียงที่เกิดจากเลือดไหลในหลอดเลือดเข้ามาที่มดลูกตลอดเวลา

เสียงจะไปช่วยกระตุ้นพัฒนาการสมองของลูกตั้งแต่ก่อนเกิด ระบบการได้ยินของทารกซึ่งพัฒนาได้ก่อนการเห็นจึงกระตุ้นปมประสาท (Synapse)  และระบบสมองเกี่ยวกับการได้ยิน (Tonotopic map) ของสมองทารกเกือบจะเต็มที่  ทารกหลังเกิดจึงสามารถจะจำได้ว่าเป็นเสียงของแม่ที่ได้ยินอยู่ทุกวันเมื่อครั้งอยู่ในท้อง จึงช่วยให้ลูกรู้สึกอบอุ่นเมื่อลืมตาออกมาสู่โลกกว้างแล้วได้ยินเสียงที่คุ้นๆ หู  อย่างเสียงของคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *