5 เหตุผลบอกว่า… ทำไม “ผักสะอาด ผลไม้สด” เป็นอาหารสำคัญของแม่ท้อง!

0

อาหาร เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง ให้พลังงาน และช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติ โดยผักผลไม้นับเป็นอาหารสำคัญที่ทุกคนจะขาดไม่ได้ โดยเฉพาะคุณแม่ท้องที่ต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์มากเป็นพิเศษค่ะ

ข้อมูลจากหนังสือ อยากสุขภาพดีต้องมี 3 อ. สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร โดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน กล่าวถึงความสำคัญของการกินผักและผลไม้สำหรับหญิงตั้งครรภ์สรุปความได้ดังนี้

5-reasons-to-say-why-fresh-vegetables-fresh-fruit-is-the-food-of-the-pregnant

1.ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

การกินผักและผลไม้เป็นประจำทำให้มีสุขภาพดี ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน เป็นต้น ทั้งยังช่วยให้ผิวพรรณสดใสทั้งในแม่และทารก และทำให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

2.ระบบขับถ่ายปกติ

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และให้นมบุตรควรกินผักและผลไม้ให้ได้หลากหลายชนิดทุกๆ วัน กากและใยอาหารที่ได้จาก ผักและผลไม้ยังช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้เป็นปกติอีกด้วย

3.400 กรัมต่อวัน

ปริมาณที่แนะนำให้กินในบุคคลทั่วไป รวมทั้งคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร คือ 400 กรัมของน้ำหนักสดต่อวัน ดังนั้น ควรกินผักให้ได้ 6 ทัพพี ร่วมกับผลไม้ 3-5 ส่วนในแต่ละวัน

4.ล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อน

ควรล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนการบริโภค หรือนำมาปรุงอาหาร ส่าหรับผลไม้ที่ล้าง ปอกเปลือก ตัด และบรรจุไว้พร้อมบริโภค ควรตรวจดูความสะอาด หีบห่อที่บรรจุ และลักษณะการเริ่มเน่าเสียให้รอบคอบก่อนนำมาบริโภค เนื่องจาก อาจมีเชื้อโรคที่สามารถเจริญเติบโตในอุณหภูมิต่ำของตู้แช่เย็นหรือน้ำแข็งปนเปื้อนอยู่ในผลไม้ได้

5.ไม่ควรกินอาหารหมักดอง

และผลไม้ที่ผ่านการหมักดองเพราะมีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับผลไม้หมักดอง ทั้งยังอาจก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ อาเจียน และท้องร่วงขึ้นได้ และไม่ควรกินผลไม้ที่ไม่แน่ใจในความสะอาดรวมทั้งที่เหลือเก็บค้างคืนไว้ ไม่ว่าจะเก็บข้างในหรือข้างนอกตู้เย็น


นอกจากนี้ควรควบคุมการกินผลไม้ที่มีรสหวานจัดแต่น้อยๆ เช่น ทุเรียน มะม่วงสุก ลำไย ลิ้นจี่ เพราะอาจเสี่ยงต่อการได้รับพลังงานเกินความจำเป็นจนนำไปสู่ภาวะอ้วนได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *