5 ข้อพึงระวังเพื่อการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย

0

ท่ามกลางสังคมในปัจจุบันที่มีปัญหารอบด้าน พ่อแม่มือใหม่อาจมีความกังวลใจอยู่ไม่น้อยกับการที่จะต้องเผชิญกับปัญหาอุปสรรคมากมายในการเป็นพ่อแม่มือใหม่ อย่าเพิ่งเครียดหรือคิดไปไกลค่ะ บางปัญหาเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ว่าแล้วมาเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ เพื่อการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยกันค่ะ

5-caution-for-safe-pregnancy

  1. การตั้งครรภ์ของแม่มือใหม่ ควรวางแผนการมีลูกและขอคำแนะนำจากแพทย์เมื่อพร้อมที่จะมีลูก ในกรณีที่คุณแม่มีอายุมาก มีโรคประจำตัวสุขภาพไม่แข็งแรง หรือญาติพี่น้องมีประวัติการแท้งลูก หรือคลอดเป็นเด็กพิการ ควรขอคำปรึกษาจากแพทย์ก่อน และควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
  1. ตรวจสุขภาพก่อนการเป็นพ่อแม่มือใหม่ การตรวจสุขภาพของทั้ง 2 ฝ่าย ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีลูก เป็นการวางแผนเพื่อการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและป้องกันภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะตั้งครรภ์ที่มีผลโดยตรงต่อทารก
  1. ควรฝากครรภ์เสียแต่เนิ่นๆ โดยการฝากครรภ์ เป็นการขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของแม่มือใหม่ขณะตั้งครรภ์จนถึงคลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การออกกำลังกาย ข้อควรระวังการใช้ยา รวมถึงความปกติและไม่ปกติของครรภ์ การฝากครรภ์เป็นเรื่องสำคัญในการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ ที่จะช่วยให้ทารกคลอดออกมาอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ รวมทั้งผู้เป็นแม่มีความปลอดภัย
  1. ระหว่างการตั้งครรภ์ ไม่ควรใช้ยาทุกชนิด โดยเฉพาะช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และพบแพทย์ทุกครั้งที่มีการนัดตรวจครรภ์ ในกรณีที่มีอาการแพ้ท้อง หรือเจ็บป่วยในช่วงตั้งครรภ์ควรรีบไปพบแพทย์และใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
  1. หลีกเลี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดโรค งดการทำงานใกล้สารเคมีที่มีพิษ ภาวะมลพิษ และงานที่ต้องใช้แรงงานมาก เพราะอาจเป็นอันตรายต่อคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกในท้องได้

สำหรับอาการที่คุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรมองข้ามเพราะอาจเสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษ ได้แก่ 1. การบวม 2. ความดันโลหิตสูง 3. มีโปรตีนในปัสสาวะ หากมีอาการเพียง 2 ใน 3 อย่างนี้ ในระยะ 2-3 เดือนก่อนคลอด คุณแม่อย่าได้ประมาท ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อวินิจฉัยและรักษาก่อนจะสายเกินแก้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *