พร้อมรึยัง? เตรียมลูกเข้าอนุบาล

0

การไปโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็ก  เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่เด็กๆ จะต้องแยกจากพ่อแม่บ้าง  เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตัวเอง  เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ และคนแปลกหน้า    ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม หรือด้านสติปัญญา  ก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญส่งเสริมกันและกันทั้งสิ้น  ลูกอาจจะทำได้บ้าง  ไม่ได้บ้าง  คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรตำหนิ ว่ากล่าว หรือบีบบังคับนะคะ    แต่ควรส่งเสริมผลักดันโดยการชี้แนะ  ฝึกฝน และชมเชยเพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกค่ะ

 

การเตรียมความพร้อมให้ลูกรัก

 

พร้อมรึยัง เตรียมลูกเข้าอนุบาล

 

ด้านร่างกาย

เมื่อไม่สามารถอยู่กับลูกได้ตลอด 24 ชั่วโมง คุณพ่อคุณแม่จึงควรสอนให้ลูกรู้จักจัดการกับร่างกายของตนเองในกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม  รวมทั้งการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง  พร้อมที่จะเผชิญต่อสภาวะต่างๆ  ดังนี้

ปรับเวลาทำกิจวัตรประจำวัน

ตั้งแต่เวลาตื่นนอน ควรค่อยๆ ปรับให้ใกล้เคียงกับเวลาตื่นไปโรงเรียนให้มากที่สุด  เวลารับประทานอาหารเช้า- อาหารกลางวัน   เวลานอนกลางวัน   จนถึงเวลาเข้านอนที่เหมาะสม

พาลูกออกกำลังกายกลางแจ้งบ้าง

เพื่อเสริมความคล่องตัว  ฝึกการทรงตัว  และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ฝึกลูกให้รับประทานอาหารได้หลากหลาย

รสชาติแปลกใหม่ไปจากฝีมือคุณพ่อคุณแม่บ้าง  เมื่ออยู่โรงเรียนลูกจะได้ทานอาหารง่าย  ไม่มีปัญหาเรื่องเลือกกินค่ะ

ฝึกการขับถ่ายและการใช้ห้องน้ำ

เมื่อลูกไปโรงเรียนคุณครูจะค่อยๆ ฝึก  คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องช่วยฝึกที่บ้านขนานกันไป เมื่อถึงช่วงอายุที่เหมาะสม และเมื่อน้องเริ่มเห็นตัวอย่างจากเพื่อนที่สามารถเข้าห้องน้ำเองได้ เขาก็อยากทำบ้าง  และสามารถทำได้เองในที่สุดค่ะ

ฝึกบอกความรู้สึกและความต้องการ

รู้จักใช้คำถาม ให้ลูกฝึกตอบ และสอนให้บอกความต้องการได้ เช่น หนาว ร้อน เจ็บ หิวน้ำ ปวดฉี่  ปวดอึ

ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง

เช่น สวมถุงเท้า-รองเท้าเอง (ควรเลือกรองเท้าที่สวมง่าย-ถอดง่าย), สวมเสื้อผ้าง่ายๆ เองได้ ติดกระดุมเอง เป็นต้น

 

 

ด้านอารมณ์

ความพร้อมทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุด   สำหรับการเผชิญกับทุกสถานการณ์  ดังนั้น เป้าหมายของการเตรียมความพร้อมในด้านนี้ คือ การทำให้ลูกรู้สึกสนุก สบายใจ และอยากไปโรงเรียน  ซึ่งก็สามารถทำได้ ดังนี้ค่ะ

สอดแทรกเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนในกิจกรรมประจำวัน

เช่น เลือกดูนิทานหรือการ์ตูนเกี่ยวกับโรงเรียน, เมื่อพาไปสนามเด็กเล่นก็อาจบอกลูกว่า “ที่โรงเรียนมีของเล่นสวยๆแบบนี้ เยอะแยะเลยนะ”

พูดถึงโรงเรียนในแง่บวก

เช่น ที่โรงเรียนมีเพื่อนเล่น  คุณครูใจดี อาหารอร่อย ของเล่นเยอะ  ฯลฯ

ให้ลูกมีส่วนร่วมในการเลือกอุปกรณ์การเรียน

การมีส่วนร่วมในการเตรียมตัวเป็นการดึงดูดใจให้สนุกกับการไปโรงเรียนวิธีหนึ่ง  และยังช่วยฝึกให้เขารู้จักสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ที่เขาจะต้องดูแลรักษาเมื่อไปโรงเรียน

พาลูกไปเล่นที่โรงเรียนเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่และบรรยากาศ

เคล็ดลับ คือ ต้องไม่พาไปบ่อยนัก และอย่าใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนนานเกินไปค่ะ  พอให้ตื่นเต้นสนุกสนานแล้วพากลับ  ลูกจะได้อยากกลับไปที่โรงเรียนอีก

 

 

ด้านสังคม

จะว่าไปแล้วโรงเรียนก็คือแบบจำลองทางสังคมที่เด็กๆ จะต้องใช้ชีวิตจริงเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นั่นเอง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะฝึกให้ลูกรู้จักวิธีการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข   ดังนี้ ค่ะ

ฝึกให้เรียนรู้กฎกติกา

เช่น เล่นแล้วต้องเก็บ,  เล่นของเล่นได้ครั้งละ 1 ชิ้น, ต้องทานข้าวให้เสร็จจึงเล่นได้

ฝึกให้ทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้

เช่น เอาหมวกใส่กระเป๋า, เอาหนังสือเก็บเข้าชั้น, ถอดรองเท้าแล้ววางให้เป็นระเบียบ ฯลฯ

ฝึกให้รู้จักแบ่งปัน

สอนลูกและเป็นแบบอย่างให้ชอบช่วยเหลือ  มีน้ำใจ  เอื้ออารี  ลูกจะรู้จักการแบ่งปันค่ 

 

 

หากคุณพ่อ คุณแม่เอาใจใส่เจ้าตัวน้อยและช่วยเตรียมความพร้อมให้เขาเกิดความมั่นใจในตนเองและเกิดความมั่นคงทางอารมณ์แล้ว    เด็กๆ ก็จะพร้อมออกไปเผชิญโลกใบใหม่ได้ไม่ยากค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *