ทริคปรับพฤติกรรมเด็ก เพื่อป้องกันหรือบรรเทาภาวะอ้วน

0

เด็กตัวอ้วนๆ กลมๆ คนส่วนใหญ่มักคิดว่าน่ารักน่ากอด หลายครอบครัวจึงโนสนโนแคร์หากเจ้าตัวซนจะอ้วนจ้ำม่ำ เพราะคิดว่าโตขึ้นก็น่าจะผอมลงเอง กว่าจะรู้ตัวเจ้าตัวเล็กก็อัพไซซ์จนร่างใหญ่ยักษ์ แถมยังพ่วงด้วยสารพัดโรครุมเร้า ไม่อยากให้ลูกรักต้องเสี่ยง มาปรับพฤติกรรมเด็กน้อยเพื่อป้องกันภาวะอ้วนกันค่ะ

“ภาวะอ้วน” เป็นการขาดสมดุลระหว่างพลังงานที่ได้รับและพลังงานที่ใช้ไป เมื่อพลังงานที่เราได้รับมากกว่าพลังงานที่เราถูกใช้ไป ก็จะทําให้เกิดการสะสมในรูปของไขมัน ทําให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

ทริคปรับพฤติกรรมเด็ก เพื่อป้องกันหรือบรรเทาภาวะอ้วน

tricks-for-children-behavior-to-prevent-or-alleviate-obesity

1.สร้างวินัยให้แก่ลูก

ในการปรับตัวความต้องการภายในและสิ่งแวดล้อมภายนอก เนื่องจากเด็กเล็กยังไม่สามารถควบคุมความอยากของตนเองได้ ฉะนั้นพ่อแม่ต้องเป็นพลังภายนอกในการควบคุมแทนเขา โดยการสร้างวินัยทางบวก ให้เด็กรู้ว่าตนเองเป็นที่รัก เรียนรู้ว่าต้องรักตอบกลับ สิ่งใดทำร้ายตนเอง ทำร้ายคนที่เขารักต้องไม่ทำ เช่น ไม่แย่งชิงขนมจากลูก เพราะเป็นการทำร้ายใจเด็ก ใช้วิธีขอหรือแบ่งปัน เป็นต้น

2.สอนให้เด็กรู้จักและควบคุมสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น

รู้ว่าอะไรคือสิ่งเร้าสำหรับเขา เพื่อที่จะหลีกเลี่ยง เช่น ทุกวันก่อนกลับบ้านต้องชวนเพื่อนซื้อขนมกิน ดังนั้นพ่อแม่จึงควรสอนลูกให้เลือกขนมที่มีพลังงานต่ำแทน หรือหากเด็กมักถูกกระตุ้นให้กินอาหารโดยการเห็นขนมที่พ่อแม่ซื้อมาตุนไว้ที่บ้าน ดังนั้นพ่อแม่จึงไม่ควรซื้อขนมมาตุนไว้ในปริมาณที่มากเกินไป หรืออาจเก็บขนมไว้ในตู้ที่มิดชิดเพื่อไม่ให้เด็กเห็นและเกิดความอยากกิน

3.ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

รวมไปถึงการออกกำลังกาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ การตั้งเป้าหมายไม่ควรเป็นแบบลมๆ แล้งๆ เช่น อ้วนให้น้อยลง กินให้น้อยลง มันไม่เป็นรูปธรรมเพียงพอ ต้องกำหนดข้าวกี่ทัพพี น้ำหนักต้องไม่ขึ้นไปกว่านี่กี่กิโลกรัม ออกกำลังด้วยรูปแบบนี้ เวลาเท่าไร

4.สำเร็จต้องมีรางวัลหรือคำชม

เมื่อลูกทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ควรมีการชมเชย สนับสนุน หรือให้รางวัลเป็นระยะๆ โดยการให้รางวัลควรให้เมื่อลูกมีพฤติกรรมใหม่ที่ดีเกิดขึ้นหรือลดความถี่ของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รางวัลที่ให้ควรเป็นรางวัลที่ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก เช่น อุปกรณ์กีฬา พาไปเที่ยว แต่ไม่ควรเป็นรางวัลที่เกี่ยวกับอาหาร แต่ถ้าลูกทำตามเป้าหมายไม่ได้ ไม่ควรตำหนิต่อว่า แต่ควรพูดคุยกันว่าทำไม่ได้เพราะอะไร เพื่อหาทางแก้ไข


การทำให้เด็กมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ สามารถสู้กับสิ่งเร้ารอบตัวได้ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ และครูต้องช่วยกันสร้าง เพื่อนำไปสู่รูปร่างที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อ้วนจนเสี่ยงโรคค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *