สอนเด็กเล็กดูแลสุขภาพตัวเองให้เป็น ลดใช้ยาพร่ำเพรื่อ

0

เพราะเด็กเป็นวัยที่มีร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ จึงมีความอ่อนแอกว่าผู้ใหญ่ และเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่าย คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จึงมักกังวลเกี่ยวกับอาการป่วยและประคบประหงมเจ้าตัวซนเกินกว่าเหตุ หลายครั้งหลายคราที่มีการใช้ยาโดยไม่จำเป็น ทั้งที่บางโรคสามารถหายได้เพียงแค่ดูแลสุขภาพให้ถูกวิธี

teach-children-to-take-care-of-themselves-reduced-drug-use

ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ 3 โรคยอดฮิตที่นิยมใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรียโดยไม่จำเป็น คือ…

  1. โรคหวัด ไอ เจ็บคอจากไวรัส
  2. ท้องเสียและอาหารเป็นพิษ
  3. บาดแผลทั่วไป

ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากยังคงสั่งยาต้านแบคทีเรียให้กับ 3 โรคโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะในเด็กเล็ก ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาเพิ่มมากขึ้น โดยต้องรับยาแรงกว่าเดิมในการรักษา และมีความเชื่อที่ผิด เช่น “น้ำมูกเหลืองเขียวหมายถึงการติดเชื้อแบคทีเรีย” “เมื่อไม่สบายแม้เพียงเล็กน้อยก็ซื้อยาต้านแบคทีเรียมากินกันไว้ก่อน” หรือ “ไข้สูง ปวดเมื่อยมากควรฉีดยา” ซึ่งล้วนส่งผลซ้ำเติมปัญหาเชื้อดื้อยาเพิ่มมากขึ้น

ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า…

ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านแบคทีเรีย (ยาปฏิชีวนะ) เป็นปัญหาร้ายแรงที่กำลังคุกคามคนทั้งโลก สำหรับประเทศไทยทุกๆ 15 นาที มีคนเสียชีวิตจากโรคต่างๆ ที่เกิดจากเชื้อดื้อยา 1 คน เฉลี่ย วันละ 100 คน สูงกว่าทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้คนไทยเสียชีวิตอย่างน้อยปีละ 20,000 – 38,000 คน

สำหรับในเด็ก สถานการณ์เชื้อดื้อยาตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2554 พบว่า ในรอบ 10 ปี มีปัญหาเชื้อแบคทีเรีย 4 ชนิดที่พบบ่อย และพบการดื้อยาปฏิชีวนะสูงขึ้น บางชนิดพบเพิ่มขึ้นกว่า 30 เท่าตัว ซึ่งสาเหตุสำคัญของปัญหานี้ เกิดจากพฤติกรรมการใช้ยาต้านแบคทีเรียอย่างพร่ำเพรื่อไม่สมเหตุผล

ฉะนั้น คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังและทำให้เจ้าตัวซนเห็นเป็นตัวอย่าง ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรหากมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย อาทิ การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำทุกครั้ง พักผ่อนให้เพียงพอขณะเป็นหวัด ปิดปากเวลาไอจาม ดื่มผงน้ำตาลเกลือแร่เมื่อมีอาการท้องเสียแทนการกินยาหยุดถ่าย ฯลฯ

การดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐานเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการรักษาความสะอาด การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการพักผ่อนให้เพียงพอ เมื่อร่างกายแข็งแรงก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *