Tablet + SmartPhone ทำเด็กเล็กเป็น “ไฮเปอร์เทียม” มากขึ้น

0

“โรคสมาธิสั้น” เป็นโรคทางจิตเวชที่พบได้มาก ผลสำรวจของกรมสุขภาพจิต ปี 2559 พบถึงร้อยละ 5.4 คาดว่ามีเด็กไทยอายุ 6-15 ปี ซึ่งทั่วประเทศมี 7 ล้านกว่าคน เป็นโรคนี้ประมาณ 420,000 คน หรือพบได้ 2-3 คนต่อห้องเรียนที่มีเด็ก 40-50 คน ที่น่าตกใจ คือ เด็กเล็กเป็นโรค “ไฮเปอร์เทียม” มากขึ้น

“โรคสมาธิสั้นเด็ก” หรือที่นิยมเรียกว่า “โรคไฮเปอร์” จะมีอาการแสดงหลักๆ 3 ด้าน ได้แก่ ซนอยู่ไม่นิ่ง ขาดสมาธิ และหุนหันพลันแล่น โดยเด็กจะวอกแวก ทำงานตกๆ หล่นๆ ทำอุปกรณ์การเรียนหายประจำ ซุ่มซ่าม ใจร้อน วู่วาม อาการดังกล่าวเกิดมาจากสมองทำงานผิดปกติ ซึ่งผู้ปกครองมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กดื้อหรือเป็นเด็กที่ไม่มีความรับผิดชอบ โดยจะพบความผิดปกติชัดเจนขึ้นเมื่ออยู่ชั้นประถมศึกษา

นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลว่า…

ขณะนี้พบว่าเด็กเล็กทั่วไปที่ปกติ เป็น “โรคไฮเปอร์เทียม” กันมากขึ้น โดยโรคไฮเปอร์เทียมมีอาการคล้ายโรคไฮเปอร์ แต่ยังไม่ถึงขั้นป่วย สาเหตุสำคัญเกิดมาจากพ่อแม่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เลี้ยงดูลูกแบบตามใจ หรือปล่อยปละละเลย ให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบเล่นหรือดูเกมในแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน เพราะเห็นเหมือนว่าเด็กจะนิ่ง ไม่ซุกซน ไม่กวนใจพ่อแม่

tablet-smartphone-affect-child-to-be-hyperactive

วงการจิตแพทย์พบว่าความเร็วของภาพในเกมซึ่งเปลี่ยนเร็วทุก 3 วินาทีจะส่งผลโดยตรงต่อสมอง ทำงานไม่ลงตัว คุมสมาธิไม่ได้ ทำให้ทักษะการอ่านการเขียนการพูดของเด็กแย่ลง อารมณ์ร้อน รอคอยไม่เป็น มีปัญหาการอยู่ร่วมกับเด็กวัยเดียวกันหรือคนอื่น พ่อแม่จึงต้องระมัดระวัง อย่าให้เด็กเล็กเล่นเกมจากแท็บเล็ต โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ยิ่งหากให้หยุดเล่นสิ่งเหล่านี้ได้เร็วเท่าใดจะเป็นผลดีต่อเด็ก อาการจะค่อยๆ หายไป โดยพ่อแม่ควรให้เด็กได้เล่นกับเด็กวัยเดียวกัน เพื่อให้เด็กมีทักษะและพัฒนาการทุกด้าน

สำหรับการดูแลนักเรียนที่เป็นโรคไฮเปอร์ พ่อแม่กับโรงเรียนต้องร่วมมือกัน โดยคุณครูควรจัดให้เด็กนั่งเรียนหน้าชั้นหรือใกล้ครู เพื่อคอยกำกับให้เด็กมีความตั้งใจ มีสมาธิ ไม่ควรให้นั่งเรียนหลังห้องหรือนั่งใกล้ประตู หน้าต่าง เพราะมีโอกาสเสียสมาธิง่าย ควรชื่นชมทันทีเมื่อเด็กตั้งใจเรียนหรือตั้งใจทำงาน ส่วนพ่อแม่ควรจัดบริเวณสงบในบ้านขณะเด็กทำการบ้าน แบ่งงานให้เด็กทำทีละน้อย และควรบอกเด็กล่วงหน้าถึงเรื่องที่ต้องการให้เด็กปฏิบัติ

ฉะนั้น พ่อแม่ต้องฝึกลูกให้มีวินัย อดทน รอคอยเป็น จัดระเบียบให้ทำกิจกรรมต่างๆ โดยพ่อแม่ทำเป็นตัวอย่าง หากเด็กทำผิดให้ลงโทษเด็กตามข้อตกลง ทั้งนี้อาการอยู่ไม่นิ่งของเด็กโดยมากจะลดลงเมื่อโตขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *