6 สัญญาณเตือน “ลูกมีปัญหาการพูด” รีบพบแพทย์

0

เด็กเล็กบางคนอาจจพูดช้าบ้าง  ไม่ค่อยพูดบ้าง  บางคนพูดตะกุกตะกักจนเหมือนคนติดอ่างแต่เมื่อถึงช่วงที่พัฒนาการเข้าที่เข้าทาง  หรือได้รับการกระตุ้นและช่วยเหลืออย่างถูกวิธีจากคุณพ่อคุณแม่ก็กลับมาเป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางการพูดได่อย่างปกติ  แต่หากในบางรายมีอาการ ดังต่อไปนี้  ชักช้าไม่ได้แล้วนะคะ  คุณพ่อคุณแม่ต้องควรพบนักอัตถะบำบัด* โดยเร็วเลยค่ะ!

speech-problems-in-kids

 1. มีอาการกล้ามเนื้อสั่นตรงบริเวณปากและขากรรไกร
 1. เสียงแหลมและดังขึ้นระหว่างติดอ่าง
 1. พยายามดิ้นรนและมีอาการเครียดระหว่างพูด
 1. มีกลไกแสดงอาการฟาดฟันสู้ประกอบการพูด เช่น กรอกตา กะพริบตา ผงกหัว
 1. กลัวและไม่มีความสุขเวลาต้องพูดจา
 1. เลี่ยงการพูดคำใดคำหนึ่งเป็นพิเศษ หรือเลี่ยงการพูดไปเลย ไม่ยอมอ้าปาก

นักอัตถะบำบัด หรือ นักแก้ไขการพูด (Speech-Language Pathologist)

ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินิจฉัย การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางภาษาและการพูด เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ ประสาทหูพิการ มีความบกพร่องด้านสติปัญญา ผู้ป่วยที่ถูกตัดกล่องเสียง ผู้ป่วยสมองพิการ

บทบาทของนักแก้ไขการพูดในทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู คือ…

 1. ประเมินสภาพความผิดปกติ ทดสอบความสามารถทางภาษาและการพูดรวมถึงการกลืน
 2. แยกประเภทความผิดปกติ และให้การบำบัดรักษาแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ ครอบคลุมทุกประเภทของความผิดปกติทางภาษาและการพูด
 3. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปกครอง ญาติ ผู้ดูแล หรือผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดปกติของผู้ป่วยและเรียนรู้วิธีการรักษาที่ถูกต้อง
 4. คัดเลือกและประยุกต์ ใช้เครื่องช่วย อุปกรณ์เสริมวัสดุ เพื่อทดแทนให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วย
 5. เผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันความผิดปกติทางภาษาและการพูด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *