อารมณ์เศร้าเสียใจจาก “พ่อแม่” กระทบถึงลูกได้นะ

0

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจแก่ชาวไทยทั้งประเทศ เมื่อโฟกัสไปยังจุดเล็ก ๆ ในสังคมอย่างครอบครัว พบว่ามีหลายบ้านกำลังจมอยู่ในความเศร้าหมอง ซึ่งตรงนี้พ่อแม่หลายคนอาจไม่รู้ว่า อารมณ์เศร้าเสียใจของตัวเองส่งผลกระทบถึงลูกได้นะคะ

ปฏิกิริยาเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียของผู้ใหญ่มีผลกระทบกับเด็ก เพราะเด็กสามารถซึมซับอารมณ์จากผู้ใหญ่ได้ โดยอาจไม่เข้าใจถึงเหตุและผลของความเสียใจจากการสูญเสียนั้น

cute little girl resting on her mother's should

เนื่องจากพัฒนาการด้านความเข้าใจเรื่องการตายของเด็กมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงวัย ได้แก่

  1. อายุ 0 – 2 ปี เด็กยังไม่เข้าใจเรื่องการตาย จะเข้าใจแค่ถูกพลัดพราก ถูกแยกจาก
  2. อายุ 2 – 6 ปี เด็กยังเข้าใจว่าตายแล้วสามารถฟื้นได้ ยังสามารถกลับมาได้ อาจเข้าใจว่าความตายคือการถูกลงโทษ
  3. อายุ 6 – 11 ปี เด็กเริ่มเข้าใจการตายว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถฟื้นได้อีก เริ่มเข้าใจสาเหตุนำไปสู่ความตาย แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคน
  4. อายุ 11 ปีขึ้นไป เข้าใจเรื่องการตายว่า คือ การไปไม่กลับ ไม่ฟื้นและมนุษย์ทุกคนต้องตายในที่สุด

เด็กยังเล็กจึงยังไม่เข้าใจและมักแปลความหมายเกี่ยวกับความโศกเศร้าของผู้ใหญ่ว่าตนเองได้ทำอะไรผิดหรือไม่ ผู้ใหญ่จึงควรอธิบายให้เด็กเข้าใจตามวัยว่าเสียใจจากการสูญเสียคนที่รัก จึงแสดงออกด้วยการร้องไห้ เด็กไม่ทำอะไรผิด และผู้ใหญ่ควรมีวิธีการจัดการความรู้สึกเศร้าของตนเองอย่างเหมาะสม

ความที่เด็กอาจยังไม่เข้าใจเรื่องความหมายของการตาย จึงแสดงความสนุกสนานร่าเริงตามธรรมชาติ พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านที่มีความเศร้าโศกอยู่อาจเกิดความหงุดหงิดได้ง่าย และบางครั้งอาจแสดงอารมณ์ต่อหน้าเด็ก จึงอยากให้พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่ต้องดูแลเด็กปล่อยให้เด็กได้เป็นไปตามธรรมชาติช่วงวัยของเขา

Portrait of asian beautiful sad girl

ทั้งนี้พ่อแม่ผู้ปกครองควรใช้เวลานี้นำเด็กมาร่วมแสดงความจงรักภักดี เช่น การให้ลูกแต่งชุดดำ หรือร่วมถวายความอาลัย แต่ต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจถึงการแสดงออกดังกล่าวตามช่วงวัยที่เด็กจะเข้าใจได้ด้วย รวมถึงการอธิบายให้เข้าใจว่าในช่วงเวลาแบบนี้การจะชวนลูกไปดูหนัง หรือทำกิจกรรมรื่นเริงอาจน้อยลง

นอกจากนี้พ่อแม่อาจเติมพลังใจให้เข้มแข็งด้วยการกอดลูก ความน่ารักของเด็กจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดความเศร้าโศกของผู้ใหญ่ในบ้านได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *