ดูแลลูกให้ดี “โรคปอดอักเสบ” เด็กบางคนเป็นพาหะไม่แสดงอาการ!

0

ปอดอักเสบ” นับเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เกิดจากสาเหตุหลัก 2 กลุ่ม คือ ปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อและปอดอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ โดยทั่วไปพบปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อมากกว่า ใกล้ตัวขนาดนี้พ่อแม่ต้องทำความรู้จักเพื่อดูแลลูกรักแล้วล่ะค่ะ

“โรคปอดอักเสบ”

Sick teddy bear

อาจเกิดได้ทั้งจากไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ และสภาพแวดล้อมที่เกิดปอดอักเสบ ในส่วนของอายุนั้น สำหรับเด็กอายุ 3 เดือน – 5 ปี เชื้อที่เป็นสาเหตุได้บ่อย คือ Respiratory Syncytial Virus, Streptococcus Pneumoniae และ Haemophilus Influenza

ส่วนเด็กอายุ มากกว่า 5 ปี เชื้อที่เป็นสาเหตุได้บ่อย ส่วนใหญ่เป็น Mycoplasma Pneumoniae, Streptococcus Pneumoniae อาจพบ Respiratory Syncytial Virus หรือ Chlamydia Pneumonia

ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบสามารถแพร่เชื้อได้จนกว่าเสมหะจากปากและจมูกจะมีเชื้อไม่รุนแรงและปริมาณไม่มากพอ เด็กที่เป็นพาหะของเชื้อโดยไม่มีอาการซึ่งพบได้ในสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนก็สามารถแพร่เชื้อได้โดยอาการของโรค ได้แก่ ไข้ ไอ หายใจเร็วอาจมีอาการหอบ หายใจลำบาก นอกจากนี้บางรายอาจมีอาการแสดงอื่น ๆ ที่ไม่จำเพาะ เช่น ท้องอืด อาเจียน ซึมโดยเฉพาะเด็กเล็ก

little boy playing hopscotch outdoors

การป้องกันลูกรักให้ห่างไกลจากโรคปอดอักเสบ

  1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น เช่น ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ โดยเฉพาะเด็กเล็กที่มีภูมิต้านทานร่างกายต่ำ
  2. หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง อันได้แก่ ภาวะทุพโภชนา ควันบุหรี่ ควันไฟ ควันธูป ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ หรืออากาศที่หนาวเย็น
  3. ไม่ควรให้เด็กเล็กและผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรงคลุกคลีกับผู้ป่วย
  4. ให้วัคซีนป้องกันแก่ผู้ที่เสี่ยง คือ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ

หากสงสัยว่าลูกรักป่วยด้วยโรคปอดอักเสบควรรีบพาไปพบแพทย์ อย่าซื้อให้ลูกกินด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้โรครุนแรงมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *