พ่อแม่ต้องดูแล เด็กพิเศษ 4 โรค เสี่ยงจมน้ำตื้นตาย

0

เพราะผลพวงจากพายุโซนร้อนเซินกา ทำให้หลายพื้นที่ในประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะในภาคเหนือ อีสาน และตะวันออก นำไปสู่การเกิดน้ำท่วมขัง จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ในส่วนของเด็กวัยซนนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์จมน้ำได้

parents-need-to-take-care-of-4-special-children-risk-of-drowning

ในช่วงที่ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของเจ้าตัวซน พ่อแม่ผู้ปกครองควรระมัดระวังเด็กเล็ก อย่าให้ลงเล่นน้ำ โดยเฉพาะเด็กกลุ่มพิเศษที่เป็นโรคทางจิตเวช 4 โรคที่พบได้บ่อย ได้แก่

  1. โรคออทิสติก ซึ่งเป็นโรคที่มีความผิดปกติของสมองตั้งแต่กำเนิดที่ส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ พัฒนาการด้านการสื่อสาร ด้านการเข้าสังคม และด้านการเล่น
  1. โรคสมาธิสั้น หรือ โรคไฮเปอร์ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง อาการที่สำคัญของเด็กกลุ่มสมาธิสั้นแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ซนมากกว่าปกติ, หุนหันพลันแล่น และไม่มีสมาธิ
  1. เด็กสติปัญญาบกพร่อง ซึ่งเป็นภาวะที่มีพัฒนาการบกพร่องซึ่งทำให้มีข้อจำกัดด้านสติปัญญา การเรียนรู้และการปรับตัวในการดำรงชีวิตประจำวัน
  1. เด็กที่มีภาวะบกพร่องในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีในสมอง โดยเด็กจะมีสติปัญญาอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือฉลาดกว่า แต่การเรียนรู้ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆ ด้านจะช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน

ข้อมูลจาก น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุว่า…

เด็กทั้ง 4 กลุ่มคาดว่าทั่วประเทศมีประมาณ 8 แสนคน ทั้งในเขตเมืองและชนบท เด็กกลุ่มนี้จะมีความเสี่ยงเกิดอันตรายจมน้ำได้สูง เนื่องจากเด็กจะมีปัญหาในการรับรู้ อ่านหนังสือไม่ออก จึงไม่เข้าใจถึงภาวะเสี่ยง หรือภาวะที่เป็นอันตราย ไม่กลัวภัยอันตราย รวมทั้งเด็กบางประเภท เช่น เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้น จะชอบท้าทายโลดโผนอยู่แล้ว จึงมีความเสี่ยงเกิดอันตรายมาก

ทั้งนี้ หากเกิดอุบัติเหตุจมน้ำ ทั้ง 4 กลุ่มนี้จะไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ ได้ หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม้กระทั่งน้ำตื้นก็ตาม จึงขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *