ตามใจปาก ขาดการควบคุม ทำเด็กเสี่ยงอ้วนช่วงปิดเทอม

0

ในช่วงปิดเทอมที่เด็กใช้เวลาอยู่บ้านอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วนในเด็ก เนื่องจากกินอาหารตามใจปากและหม่ำอาหารที่มีแป้ง น้ำตาล ไขมัน และ Junk Food ในปริมาณมาก พ่อแม่จึงควรดูแลลูกรักเป็นพิเศษโดยจัดอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของลูก ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคอ้วนที่นำไปสู่โรคร้ายอื่นๆ ได้ด้วย

เด็กโรคอ้วน หรือเด็กอ้วน (Obesity)

ภาวะที่ร่างกายเด็กมีไขมันสะสมเกินปกติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั่วร่างกายทำให้อ้วนทั้งตัวหรืออ้วนเฉพาะส่วนกลางของลำตัว จนทำให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว รวมถึงความเสี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อาทิ โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

boy eating sweets

สถานการณ์โรคอ้วนของเด็กวัยเรียนในปัจจุบันพบร้อยละ 13.1 ยังคงอยู่ในอัตราที่สูง โอกาสเสี่ยงของเด็กอ้วนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่คือ เด็กที่อ้วนตั้งแต่เล็กจนถึง 6 ขวบ เมื่อโตขึ้นจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน 1 ใน 4 แต่หากปล่อยให้อ้วนในระยะวัยรุ่น โอกาสเสี่ยงก็จะสูงขึ้นไปอีก 3 เท่า ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ ตามมา เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

ใน 1 วัน เด็กควรได้รับพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี หากเด็กไม่ชอบกินผัก ให้เลือกผักรสชาติไม่ขม อาจสับละเอียดเข้ากับอาหารเพื่อฝึกให้เด็กได้กินผัก

นอกจากนี้ พ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้เด็กเสนอเมนูอาหารบางอย่างที่ชอบในแต่ละวัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และควรฝึกเด็กให้กินอาหารตรงเวลา ไม่กินจุบจิบ ไม่กินขนมก่อนกินอาหารมื้อหลักเพราะจะทำให้อิ่มจนไม่สามารถกินอาหารมื้อสำคัญได้ 

พ่อแม่ควรส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมตามช่วงวัย โดยเด็กอายุ 4 -5 ปี เป็นวัยที่ชอบวิ่ง กระโดด ปีนป่าย เตะลูกบอล ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้ดี เด็กอายุ 6 – 12 ปี เป็นวัยที่สามารถออกกำลังกายได้ทุกชนิด โดยเฉพาะกีฬาที่เล่นเป็นทีมซึ่งมีกฎและกติกาที่ไม่ซับซ้อน แต่เด็กทุกกลุ่มวัยยังต้องอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *