จากพระราชดำริ สู่การพัฒนาคุณภาพนมเพื่อเด็กไทยสุขภาพดี

0

“นม” เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อร่างกายมากๆ โดยเฉพาะในวัยเด็ก เนื่องจากนมช่วยในการเสริมสร้างกระดูและฟัน รวมถึงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆ แต่กว่าจะมีนมคุณภาพหลากยี่ห้อให้คนไทยดื่มอย่างสะดวกเช่นในปัจจุบัน หนึ่งในแรงผลักดันที่สำคัญเกิดจากพระราชดำริของในหลวง ร.9 ค่ะ

from-the-royal-initiative-the-development-of-milk-quality-for-thai-children-healthy

ย้อนไปเมื่อ 50 กว่าปีก่อน ประเทศไทยยังไม่มีนมวัวให้ดื่มอย่างแพร่หลายเช่นในปัจจุบัน ประชาชนในหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะในแถบชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ยังเลี้ยงลูกด้วยน้ำข้าวผสมน้ำตาลบ้าง นมข้นหวานละลายน้ำบ้าง เหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก

ข้อมูลจาก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า…

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักว่านมมีคุณค่าทางอาหารสูง และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ จึงมีโครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโค สวนจิตรลดา หลายโครงการ

โดยเมื่อปี 2505 ตั้งโรงโคนมสวนจิตรลดา  ปี 2512 โรงนมผงสวนดุสิต ปี 2527 โรงนมเม็ดสวนดุสิต ปี 2530 โรงเนยแข็งสวนจิตรลดา และ ปี 2546 โรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา และในปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ได้รวมกลุ่มกันดำเนินการในรูปแบบของสหกรณ์ตามแนวพระราชดำริที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ ทั่วประเทศไทย ทำให้ผลิตน้ำนมได้มากกว่าร้อยละ 85 ของผลิตผลทั้งประเทศ

ส่งผลให้รัฐบาลและภาคเอกชนดำเนินการส่งเสริมการทำฟาร์มโคนมและเกิดการแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมนมครบวงจรและรณรงค์การบริโภคนมทั้งในภาคการศึกษาของรัฐและผู้บริโภคทั่วไป จนทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ ประสบความสำเร็จมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการส่งเสริมการเลี้ยงนมโค และการบริโภคนมของประชากร

พระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อกิจการโคนมไทยดังกล่าว จึงทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการโคนมไทย”

ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในปี 2535 เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารอาหาร และภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ด้วยเห็นว่า เด็กควรจะได้ดื่มนม ซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์ และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง อันจะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่นำไปสู่โครงการต่างๆ อันยังประโยชน์มหาศาลแก่พสกนิกรชาวไทยค่ะ


 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  https://kids.oryor.com/detail/media_news/809

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *