ลูกนอนหลับไม่สนิท ส่งผลร้ายต่อร่างกายกว่าที่คิด!

0

ปัญหาการนอนถือเป็นปัญหาสุขภาพที่พบเจอได้ในทุกช่วงวัย มีตั้งแต่นอนไม่หลับ นอนไม่พอ นอนหลับไม่สนิท นำไปสู่การเกิดปัญหาในการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะต่างๆ สมาธิ ความจำ ความคิดสร้างสรรค์ ผลร้ายมีมากมายขนาดนี้ ฉะนั้นพ่อแม่ทั้งหลายห้ามเมินเฉยต่อปัญหาการนอนของลูกนะคะ!

สำหรับเด็กแล้วการนอนเป็นมากกว่าการพักผ่อน เพราะเป็นเวลาที่สมองจัดเรียงและเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาทั้งวัน โดยบันทึกความจำระยะสั้นอย่างเป็นระบบ แล้วแปลงเป็นความทรงจำระยะยาว เมื่อถึงเวลาก็หยิบมาใช้งาน ถ้ามีการจัดเก็บที่ดีก็จะหยิบมาใช้ได้สะดวกรวดเร็ว

การนอนหลับสนิทมีผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย ด้านพัฒนาการและสมองของเด็ก เนื่องจาก โกรทฮอร์โมน (Growth hormone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนส์ที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตจะหลั่งในเวลาที่น้องหลับสนิท ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่ดี

Sweet little boy, sleeping in the afternoon

หากกลางคืนลูกรักนอนหลับไม่สนิท จะมีผลกระทบต่อสมาธิ สติปัญญา และการเรียนรู้ในช่วงกลางวันของลูกได้ (โกรทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ร่างกายผลิตขึ้นได้เอง ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดการสร้าง และซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโต)

ดังนั้นถ้าเจ้าตัวซนนอนหลับไม่สนิท โกรทฮอร์โมนจะหลั่งได้ไม่เต็มที่ ทำให้มีผลต่อพัฒนาการด้านการเจริญเติบโต รวมถึงมีผลกระทบต่อพัฒนาการด้านสมองได้ค่ะ สำหรับระยะเวลาการนอนที่เหมาะสมในแต่ละวัยจะมีความแตกต่างกันไป เช่น เด็กวัย 1 – 2 ปี ควรจะให้นอนหลับประมาณ 12 – 14 ชั่วโมงต่อวัน, เด็กวัย 3 – 5 ปี ควรจะให้นอนหลับประมาณ 11 – 13 ชั่วโมงต่อวัน, เด็กวัย 6 – 10 ปี ควรจะให้นอนหลับประมาณ 10 -11 ชั่วโมงต่อวัน

นอกจากพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วควรพาลูกเข้านอนให้ตรงเวลาทุกวัน ไม่ปล่อยให้นอนดึกบ้าง นอนแต่หัวค่ำบ้าง จนทำให้นาฬิกาชีวภาพในสมองเกิดความสับสน จะช่วยให้เด็กนอนได้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายโดยธรรมชาติทั้งนี้เชื่อกันว่าช่วง 4 ทุ่มถึงตี 5 เป็นช่วงเวลาของการหลั่งโกรทฮอร์โมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *