เคล็ดลับดูแล “เด็กวัยซน” ป้องกันป่วยง่ายช่วงฤดูฝน

0

ในช่วงฤดูฝน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพของลูกรักวัยซนเป็นพิเศษ เพราะเสี่ยงเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสื่อได้ง่าย โดยเฉพาะโรคยอดฮิตอย่างไข้หวัดและโรคมือ เท้า ปาก ว่าแล้วมาเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพของลูกรักเพื่อป้องกันบรรดาโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้ให้เจ้าตัวเล็กกันค่ะ

เคล็ดลับดูแล “เด็กวัยซน” ป้องกันป่วยง่ายช่วงฤดูฝน

care-tips-child-to-prevent-sick-during-the-rainy-season

  1. ดูแลให้ลูกน้อยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  2. ดูแลให้เจ้าตัวซนดื่มน้ำสะอาด แนะนำให้ดื่มน้ำอุ่นมากๆ
  3. ให้ลูกรักกินอาหารครบ 5 หมู่ เน้นกินผักและผลไม้ เพราะสารอาหารมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง
  4. นอกจากดูแลอาหารการกินของเจ้าตัวซนให้ครบหมวดหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้ว อาหารที่ลูกรับประทานต้องสุก สะอาด ปรุงใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ดื่มน้ำต้องสะอาด
  5. ล้างทำความสะอาดมือก่อนหยิบจับอาหารให้ลูกรับประทาน รวมถึงให้ลูกล้างทำความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง นอกจากนี้ควรดูแลล้างมือให้เด็กบ่อยๆ
  6. ระวังอย่าให้ลูกตากฝน อาจการใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น เสื้อกันฝน ร่ม หากเปียกฝนให้รีบเช็ดตัวให้แห้งและสวมใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่น
  7. หมั่นสังเกตสุขภาพของเจ้าตัวเล็ก ถ้ามีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูกให้พาพบแพทย์ทันที
  8. ไม่ควรพาลูกน้อยวัยซนไปอยู่ในแหล่งชุมชน หลีกเลี่ยงการให้เด็กคลุกคลี หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย ควรใช้ผ้าปิดปากและจมูก เมื่อเช็ดน้ำมูกหรือน้ำลายให้เด็กแล้วต้องล้างมือให้สะอาดโดยเร็ว
  9. เพื่อเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรตรวจวัดไข้ ตรวจดูช่องปาก มือและเท้าเจ้าตัวเล็กทุกวัน หากตรวจพบว่าลูกมีไข้ มีจุดตุ่มแดงอักเสบที่ลิ้น เหงือก กระพุ้งแก้มมีตุ่ม หรือผื่นนูนสีแดงเล็กๆ ที่ฝ่าเท้า ควรให้หยุดเรียนและพาไปพบแพทย์
  10. ไม่ให้ลูกใช้ภาชนะในการกินอาหารร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะช้อน จาน ชาม แก้วน้ำ ขวดนม เสื้อผ้า ตลอดจนการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ของเล่นและเครื่องเล่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ไม่ให้ลูกให้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

ถ้าไม่อยากเสี่ยงก็ต้องใส่ใจและดูแลเจ้าตัวเล็กเป็นพิเศษในช่วงฤดูฝนนี้นะคะ อย่าลืมว่าเด็กน้อยวัยซนมีภูมิต้านทานต่ำและเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *