ระวัง! “การเลี้ยงดู-สื่อ” หล่อหลอมเด็กให้โตมาเป็นคนรุนแรงได้

0

จากข่าวคราวอาชญากรรมช่วงนี้ในบ้านเราที่ล้วนมีความรุนแรงและกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด ไม่แปลกที่สังคมโดยเฉพาะคนเป็นพ่อเป็นแม่ได้จะรู้สึกเป็นห่วงถึงผลกระทบจากการเสพสื่อความรุนแรง ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

และเกิดคำถามในใจว่าจะเลี้ยงดูลูกอย่างไรไม่ให้เป็นอาชญากร?

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า…

ความรุนแรงที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบัน เป็นความรุนแรงที่เกิดจากการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง การใช้ความรุนแรงในครอบครัว หรือการทะเลาะวิวาทบนท้องถนน ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความเครียด และการเลี้ยงดู ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ทำให้คนเรามีแนวโน้มที่จะสามารถควบคุมความรุนแรงของตนเองได้มากน้อยเพียงใด

ทั้งนี้ ในส่วนของสื่อจะส่งผลกระทบมากกับกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางด้านจิตใจอยู่แล้ว เช่น กลุ่มเด็กที่เติบโตมาในสังคมที่มีความรุนแรงสูง ครอบครัวมีการทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรง หรือเด็กถูกทอดทิ้ง ถูกกระทำความรุนแรงโดยตรง เกิดเป็นความเครียดสะสมในจิตใจ กลายเป็นวิถีในการแก้ปัญหา

beware-parenting-the-media-casts-a-child-to-grow-into-a-violent-person

การเห็นสื่อความรุนแรงบ่อยๆ ทั้งในชีวิตครอบครัวและสังคม ในสื่อกระแสหลัก สื่อโซเชี่ยล หรือเกมออนไลน์และออฟไลน์ ที่มีแต่ความก้าวร้าว เต็มไปด้วยเรื่องของการฆ่า การทำลายล้างกัน ย่อมทำให้เด็กเกิดความกระด้าง ชาชิน ต่อความสูญเสียและความเจ็บปวด

การมองเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า หรือภาพที่เลวร้ายในสื่อ เป็นตัวชี้นำการแสดงออกความเก็บกดทางอารมณ์ที่ผิดๆ ย่อมทำให้เด็กกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ มีพื้นฐานเติบโตขึ้นด้วยการใช้ความรุนแรง เพราะเห็นว่าเป็นแบบอย่าง อีกทั้งทำให้มีความยับยั้งชั่งใจลดน้อยลง มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเองต่ำ

สัมพันธภาพในครอบครัวโดยเฉพาะสัมพันธภาพที่ดีของพ่อกับแม่ ตลอดจนการเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเมตตา ไม่ใช้ความรุนแรง มีเวลาและทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกันในครอบครัว รวมทั้งการดูสื่อหรือเล่นอยู่ด้วยกับลูก ให้คำแนะนำ หรืออธิบายให้ฟังได้ถึงข้อดีข้อเสีย เหล่านี้จะทำให้เด็กรู้สึกถึงการได้รับความเอาใจใส่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ ทำให้เด็กมีความมั่นคงภายในจิตใจที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความสามารถของเด็กในการควบคุมความรู้สึกก้าวร้าวภายในตนเอง ทำให้เด็กเติบโตขึ้นโดยไม่ใช้ความรุนแรงได้

รู้อย่างนี้แล้ว พ่อแม่ที่ชอบปล่อยปละละเลยลูกโดยให้ทีวีหรืออินเตอร์เน็ตช่วยเลี้ยงลูก ต้องปรับพฤติกรรมใหม่นะคะ ถ้าไม่อยากให้เจ้าตัวซนเสี่ยงเติบโตมาเป็นคนรุนแรงจนนำไปสู่การเป็นอาชญากรค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *