5 วิธีพื้นฐานสร้างลูกฉลาด

0
  1. คุยกับลูกบ่อยๆ

5 วิธีพื้นฐานสร้างลูกฉลาด (4)

การพูดคุยไม่ได้เป็นเครื่องมือสื่อสารแค่เพื่อแสดงความต้องการเท่านั้น  แต่ยังเป็นการเรียนรู้กันและกัน  ลูกจะได้เรียนรู้วิธีพูด วิธีคิด และการใช้ภาษาจากคุณ  ส่วนตัวคุณก็สามารถออกแบบการสนทนาให้ลูกได้กระตุ้นความคิด  รู้จักการแสดงความคิดเห็น  ซึ่งยังทำให้คุณได้รู้จักลูกมากขึ้นด้วย  การพูดคุยกันระหว่างพ่อ แม่ ลูก  หากสามารถทำเป็นกิจวัตรประจำวันได้แล้ว  ไม่ว่าลูกจะโตขนาดไหน  เขาก็จะไม่เก้อเขินที่จะเล่าอะไรต่อมิอะไรให้เราฟังได้  โดยไม่ต้องไปนั่งขุดนุ่งคุ้ยเลยล่ะค่ะ

  1. เลือกของเล่น/ หนังสือเสริมพัฒนาการ

5 วิธีพื้นฐานสร้างลูกฉลาด (1)

ข้อนี้คงเป็นสิ่งที่หลายๆ บ้านทำกันอยู่แล้ว  แต่แม่นุ่มอยากเน้นว่า  การเล่นที่สามารถพัฒนาสมองและศักยภาพของลูกนั้นไม่ได้เกิดจากวัตถุสิ่งของเพียงอย่างเดียว  แต่ต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่จากผู้เลี้ยงดูด้วยค่ะ  เมื่อซื้อของเล่นให้ลูกแล้ว  ก็อย่าลืมแบ่งเวลาเล่นกับลูกด้วยนะคะ

  1. เล่นกับคนอื่นบ้าง

5 วิธีพื้นฐานสร้างลูกฉลาด (3)

เด็กเล็กๆ ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนบางคนมีโอกาสน้อยมากที่จะได้เจอหรือเล่นกับคนอื่น   โดยเฉพาะลูกคนเดียว  อยู่บ้านครอบครัวเดี่ยว  ไม่รู้จักเพื่อนบ้าน  เพราะบางครอบครัวก็ทำงานเช้าออกจากบ้านเย็นกลับเข้ามาก็ปิดบ้านใช้เวลากับคนในครอบครัวเท่านั้น  คุณควรหาโอกาสให้ลูกได้เล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าบ้าง  เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในสังคม  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  การตัดสินใจ  และยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากคนอื่นๆ  สิ่งแวดล้อมอื่นๆ

  1. ทำกิจกรรมเสริมประสบการณ์หลากหลาย

5 วิธีพื้นฐานสร้างลูกฉลาด (5)

คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรจำกัดเสรีภาพในการเรียนรู้ของลูก  คุณควรเปิดโอกาสให้เข้าได้ลองทำอะไรให้หลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น  กีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  คอมพิวเตอร์  ไดโนเสาร์  รถ  ฯลฯ  อะไรก็ตามที่ลูกสนใจแม้คุณอาจจะเดาได้ว่าคงจะแค่เป็นพักๆ  ก็อย่าเอาความคิดแบบผู้ใหญ่มาใช้ตัดสินลูก  ควรสนับสนุนให้ลูกได้ลอง  เพื่อค้นหาความสามารถและศักยภาพของตัวเอง

  1. อย่าคาดคั้นและคาดหวัง

5 วิธีพื้นฐานสร้างลูกฉลาด (2)

อย่าคาดหวังสิ่งใดจากลูกโดยเด็กขาดว่า  ถ้าทำอย่างนั้นแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้  เมื่อคุณคาดหวังกับลูกมากเกินไป  คุณก็จะเริ่มคาดคั้นให้ได้สิ่งที่ต้องการจากลูก  ซึ่งนั่นจะทำให้คุณไม่ได้ความจริงจากลูกเลย  เพราะลูกก็จะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่คุณคาดคั้นให้เป็น  และในทางตรงกับข้ามก็จะไม่กล้าแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตัวเอง

 

ความฉลาดของลูก  ไม่ใช่เฉพาะความฉลาดทางวิชาการหรือทางสมองเท่านั้น ( IQ )  แต่ลูกยังต้องมีความลาดทางอารมณ์ ( EQ )  ด้วย  ลูกจึงจะเติบโตมาเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขและประสบความสำเร็จค่ะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *