10 วิธีเลี้ยงลูกยุค “เจนอัลฟา” ให้สุขภาพดีทั้งกายใจ

0

ปัจจุบันอยู่ในยุคเจนเนอเรชัน อัลฟา (เด็กที่เกิดในปี 2553 เป็นต้นมา) ที่เทคโนโลยีข่าวสารเฟื่องฟู มีพ่อแม่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น ทำให้เด็กอยู่กับเทคโนโลยีมากกว่าบ้าน วัด โรงเรียน หรือคนในครอบครัว ฉะนั้นหน้าที่ของพ่อแม่คือ สร้างพัฒนาการและความอบอุ่น พร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อในการเลี้ยงลูกยุคใหม่

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึง 10 วิธีเลี้ยงลูกยุคเจนเนอเรชัน อัลฟา ให้สุขภาพดีทั้งกายใจ สรุปความได้ดังนี้

10-ways-to-raise-children-in-generation-alpha

  1. สอนให้ลูกรู้จักใช้อินเทอร์เน็ต ค้นข้อมูล อธิบายให้รู้ถึงพิษภัยที่แอบแฝง แนะนำเว็บไซต์การเรียนรู้ภาษา สวนสัตว์ หรือเว็บไซต์สำหรับเด็ก และบล็อกเว็บไซต์สื่อลามกอนาจารที่ไม่เหมาะสม
  1. ควบคุมการใช้เทคโนโลยีในบ้าน ปิดทีวี อินเทอร์เน็ต แล้วมาเล่นกับลูก โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆ เป็นการสร้างความอบอุ่นที่ดีและสร้างพัฒนาการของลูกได้ดีกว่าให้เล่นเกมออนไลน์ เพราะการให้เล่นเกมมากเกินไปจะทำให้เด็กมีแนวโน้มที่จะอยู่ในโลกส่วนตัวสูง ความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นลดลง
  1. ให้ลูกดื่มนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก และกินอาหารครบคุณค่า ในสัดส่วนที่เหมาะสม ฝึกทักษะการกินและสร้างนิสัยการกินที่ดี ไม่กินตามโฆษณา โดยเฉพาะอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม ขนมกรุบกรอบ
  1. ส่งเสริมให้ลูกรู้ภาษามากกว่าหนึ่ง ย่อมได้เปรียบในทุกด้าน โดยเฉพาะการประกอบอาชีพในอนาคต
  1. รับฟังทุกสิ่งที่ลูกพูดคุยแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น ยอมรับในตัวลูก การพูดคุยตอบโต้กับลูก การกระตุ้นให้ลูกได้คิด ได้สนใจ ไต่ถามถึงความเป็นไปในสิ่งรอบตัว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การพัฒนาของสมอง
  1. เสริมสร้างให้ลูกมีจิตอาสา เป็นคนดี มีน้ำใจ คิดดี ทำดี พูดจาดี สนใจช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผล
  1. ควรพาลูกไปออกกำลังกายอย่าปล่อยให้ลูกจมอยู่กับทีวี เล่นเกม วัย 2-6 ขวบ ชวนวิ่งไล่จับ กระโดดเชือก เตะบอล ปีนป่ายของเล่น วัย 7-10 ขวบ ให้ขี่จักรยาน ตีปิงปอง ว่ายน้ำ หรือเล่นกีฬาที่ลูกชอบ
  1. สอนการเข้าสังคมให้ลูก แนะนำให้ลูกรู้จักคนอื่น หัดให้สวัสดี แบ่งขนม ของเล่นให้เพื่อน เพราะการมีเพื่อนจะช่วยให้ลูกเรียนรู้ทักษะสังคมที่เป็นประโยชน์ เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม การเข้าหาผู้อื่น
  1. สอนให้ลูกหันมาช่วยกันลดภาวะโลกร้อน เช่น ปลูกต้นไม้ สอนลูกให้รู้จักใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัด
  1. สอนให้ลูกรู้จักออมเงินและบริหารเงินออม รวมทั้งการทำงานแลกเงิน เพื่อช่วยให้ลูกมีวินัยการใช้เงิน

ดังนั้น การเลี้ยงดูลูกในยุคนี้จึงมีความสำคัญยิ่ง ต้องนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเลี้ยงดูลูก เพื่อให้เด็กมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *