10 ของเล่นเสริมพัฒนาการก่อนวัยเรียนที่ลูกควรมี!!!

0

การเล่นเป็นการเสริมพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญาของลูกน้อย  เด็กอายุตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไปเป็น  วัยที่สามารถที่เริ่มรู้จักคิด รู้จักคว้า  หยิบจับของเล่นต่างๆ ได้หลากหลายแล้ว  คุณแม่หลายคนอาจจะเลือกไม่ถูกว่าของเล่นแบบไหนที่เหมาะกันลูกและยังสามารถเป็นการปูพื้นฐานความพร้อมก่อนเข้าเรียน ให้ลูกสามารถพัฒนาไปได้ไม่น้อยหน้าคนอื่นๆ  เรามาดูกันค่ะ

toy1

ช่วงวัยไหนควรเล่นอะไร?

 • เด็กอายุ 12-18 เดือน

ของเล่นประเภทให้เด็กตอก ดินสอเทียนสำหรับขีดเขียน แต่ไม่ใช่สำหรับการวาดรูป ลูกบอล ฆ้อน ของที่ใช้เสียบใส่ตามช่อง ทราย น้ำ สำหรับให้เด็กเล่น สมุดภาพสำหรับให้เด็กดู

toy2

 • เด็กอายุ 18 เดือน – 2 ขวบ

กล่องที่มีช่อง 3-4 ช่อง สำหรับใส่แท่งพลาสติกทีมีรูปทรงต่างๆ ฆ้อนตอก หรือที่ใช้กด ห่วงกลมที่มีราวให้สามารถเลื่อนไปมาได้ ดินสอเทียน สำหรับให้เด็กเริ่มต้นเลียนแบบเส้นตรง สมุดภาพสัตว์ สิ่งของเครื่องใช้ เพื่อให้เด็กรู้จักสามารถเรียกชื่อได้ รถยนต์ ตุ๊กตา ของเล่นนุ่มๆ แท่งไม้ชิ้นเล็กๆ สำหรับต่อบ้าน

 • เด็กอายุ 2-3 ขวบ

กล่องที่มีช่องหลายช่องสำหรับใส่รูปทรงต่างๆ ที่ตัดกระดาษ ก้อนไม้สีต่างๆ สำหรับจับคู่สี ของเล่นที่ใช่สร้างบ้าน ดินสอเทียน ดินสอสีไว้ระบายสมุดภาพ ลูกปัดโตๆ สำหรับให้เด็กร้อย

ของเล่นเสริมพัฒนาการที่ลูกควรมี…

toy3

 1. จับคู่: ฝึกสมองด้านมิติสัมพันธ์สี
 2. จิ๊กซอว์: ฝึกสมองการสังเกต  ความสัมพันธ์กัน  ความเหมือนความต่าง
 3. ฝึกหั่น: ฝึกกล้ามเนื้อมือและการจับคู่
 4. ขันน็อต: ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้ว
 5. ห่วงรูปทรงเลขาคณิต: รู้จักสี รูปร่างรูปทรงต่างๆ
 6. บล็อกไม้: การต่อระดับ กล้ามเนื้อมือ
 7. ตัวต่อ: ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ  และกล้ามเนื้อมือ
 8. กระดานปักหมุด: ฝึกการใช้นิ้วมือบังคับสิ่งเล็กๆ ช่วยต่อยอดเรื่องการจับดินสอ และการนับจำนวน
 9. ร้อยลูกปัด: การบังคับกล้ามเนื้อมือและการทำงานประสานกันระหว่างสมอง สายตา และมือ
 10. หนังสือผ้า: ฝึกความคุ้นชินกับหนังสือ สอนให้รักการอ่าน  ฝึกคำศัพท์  และสอดแทรกคำสอนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว

ของเล่นทั้ง 10 อย่างที่เลือกมานี้เป็นตัวอย่างของเล่นเสริมพัมนาด้านต่างๆ  คุณแม่อาจเลือกของเล่นที่ใกล้เคียงกันที่สามารถเสริมพัฒนาในด้านเดียวกันทดแทนได้  หรือใครอยากลองทำของเล่นให้ลูกด้วยตัวเองก็ไม่ว่ากันนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *