ทริคดูแลผู้สูงวัย ป้องกัน “ล้ม-ลืม-เศร้า-กินข้าวไม่อร่อย”

0

สังคมไทยในปัจจุบันถือเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรค และปัญหาสุขภาพ มีเพียงร้อยละ 5 ที่มีสุขภาพแข็งแรง ฉะนั้น เพื่อให้ผู้สูงวัย ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่เราทุกคนในครอบครัวเคารพนับถือ สมาชิกในบ้านจึงควรช่วยกันดูแลสุขภาพของพวกท่านอย่างรอบด้านนะคะ

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังเปิดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับชาติ ประจำปี 2560 ว่า…

ผู้สูงอายุร้อยละ 95 มีความเจ็บป่วยด้วยโรค และปัญหาสุขภาพ มีเพียงร้อยละ 5 ที่มีสุขภาพแข็งแรง

โดยมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์เพียงร้อยละ 46 ทั้งยังพบว่า ผู้สูงอายุอยู่คนเดียว จำนวน 6 แสนคน หรือร้อยละ 7.7 อยู่ลำพังกับคู่สมรส จำนวน 1.3 ล้านคน หรือ ร้อยละ 16

trick-to-care-for-the-elderly-by-smart-4-2

ทั้งนี้ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2553 พบร้อยละ 19.7 และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 58.3 ในปี 2583 และจากรายงานการสำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 ปี 2557 โดยสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า มีผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภาวะสมองเสื่อม ร้อยละ 8.1 โดยพบในผู้สูงอายุชายร้อยละ 6.8 ผู้สูงอายุหญิงร้อยละ 9.2

วิธีดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวคิด ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย

trick-to-care-for-the-elderly-by-smart-4

  1. Smart Walk หรือ ไม่ล้ม โดยออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อร่างกายที่แข็งแรง ไม่หกล้ม โดยให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที
  2. Smart Brain & Emotional หรือไม่ลืม ดูแลฝึกทักษะทางสมอง ส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ รณรงค์และส่งเสริมพฤติกรรมการไม่สูบบุหรี่
  3. Smart Sleep หรือไม่ซึมเศร้า คือ นอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ 7 – 8 ชั่วโมง
  4. Smart Eat หรือกินข้าวอร่อย คือ กินอาหารตามหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผัก ผลไม้ เลือกอาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูง เช่น ปลาทะเล ซึ่งมีกรดโอเมก้า 3 สูง ช่วยบำรุงประสาท สายตา และสมอง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดี เพื่อความสามารถในการบดเคี้ยวอาหาร มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ 4 คู่สบ

ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันคนละไม่คนละมือ อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ เพื่อให้ปู่ย่าตายายที่เรารักแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความสุขในบั้นปลายของชีวิตค่ะ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *