“ท้องวัยรุ่น” พุ่งสูง ไม่อยากเสี่ยง พ่อแม่ต้องคุยเรื่องเพศกับลูก

0

แม้จะมีการรณรงค์กันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แต่จำนวนวัยรุ่นตั้งครรภ์ก็ยังมีกว่าแสนรายต่อปี จึงเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะหน่วยเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่อย่างครอบครัว พ่อแม่ต้องพูดคุยเรื่องเพศกับลูก ไม่ใช่การสนับสนุนการมีเซ็กซ์ แต่เป็นการให้ความรู้เพื่อให้ลูกรู้จักป้องกันตัว

ข้อมูลจากการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 2 หัวข้อ “เซ็กซ์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สธ. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงมหาดไทย พบว่า…

ประเทศไทยขณะนี้พบปัญหาการเกิดน้อยด้อยคุณภาพ แต่ปัญหาแม่วัยรุ่นมีจำนวนมากขึ้น

โดยข้อมูลจากกรมอนามัย ปี 2558 พบว่า หญิงคลอดบุตรวัย 10 – 19 ปี มีจำนวน 104,289 คน หรือเฉลี่ยวันละ 286 คน คิดเป็นอัตราสูงถึงร้อยละ 15 ของการคลอดทั้งหมด

หรือเท่ากับวัยรุ่นหญิงไทยทุก 1,000 คน จะมีคนคลอดลูก 43 คน

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย การทอดทิ้งทารก และคุณภาพของประชากรที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

teenage-pregnancy

แนวทางการป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ทั้งหลายต้องตระหนักว่า การเปิดพื้นที่ การรับฟังเรื่องเพศ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดอีกต่อไป ไม่ใช่สนับสนุนการมีเพศสัมพันธ์ แต่เป็นการสอนลูกหลานให้ได้รับรู้ว่า การป้องกันเรื่องเพศควรทำอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร นำไปสู่การไม่ต้องตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวัยเรียน และไม่เสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์อีก เพราะยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียล หากเราไม่ให้ความรู้พวกเขา เด็กวัยรุ่นเหล่านี้ก็สามารถไปหาได้ทางอินเทอร์เน็ตอยู่ดี ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือรับความเชื่อผิดๆ

หลักการเกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คือ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามากที่สุด สิ่งสำคัญ ต้องสร้างความเข้าใจ เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นว่า เขาต้องการอะไร และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะแก้ไขอย่างไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *