วัยรุ่นกับเรื่องเพศ พ่อแม่ควรสอนลูกด้วยตัวเองมั้ย?

0

ฮอร์โมนเพศชายและหญิงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ร่างกายของเด็กวัยรุ่นเปลี่ยนแปลง และเริ่มปรากฏลักษณะทางเพศที่สมบูรณ์เหมือนในผู้ใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เองจึงทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่จำเป็นต้องได้รับการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างมาก

คำถามคือ ใครล่ะจะเป็นผู้ทำหน้าที่แนะนำเรื่องเพศแก่วัยรุ่น?

เมื่อลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่น ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลาย ๆ ครอบครัว คือ การสอนลูกเรื่องเพศ อย่างที่ทราบกันดีว่าด้วยวัฒนธรรมหลาย ๆ อย่างในบ้านเรา ทำให้เรื่องเพศเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากระอักกระอ่วนในการพูดถึง จนทำให้พ่อแม่หลาย ๆ คน เลี่ยงที่จะไม่กล่าวถึงเรื่องนี้กับลูก หรือบางคนก็ไม่คิดจะสอน เพราะคิดว่าแค่ในตำราเรียนก็น่าจะเพียงพอแล้ว แท้จริงแล้วครูผู้สอนเรื่องเพศที่ดีที่สุดสำหรับลูก คือ พ่อแม่ ด้วยเหตุผล ดังนี้

heart between the fingers

ข้อดีของการคุยเรื่องเพศกับลูกด้วยตัวเอง

  1. ช่วยให้ลูกเติบโตด้วยความเข้าใจเรื่องเพศอย่างถูกต้อง เด็กจะได้ไม่รับค่านิยมผิด ๆ ในเรื่องเพศจากสื่อต่าง ๆ หรือถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้ใจ เขาก็กล้าที่จะปรึกษากับพ่อแม่อย่างตรงไปตรงมา
  2. ลูกรู้จักการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย มีความมั่นใจ และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง รวมถึงปกป้องตัวเองได้ ทั้งจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่รู้
  3. เป็นโอกาสในการแสดงความรัก สร้างความใกล้ชิด และความเข้าใจให้ตรงกันของพ่อแม่ลูก
  4. ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นที่พึ่งได้เสมอเมื่อเกิดปัญหา
  5. พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความภูมิใจ ที่ช่วยผลักดันให้ลูกเดินในทางที่ถูกต้อง และรู้สึกคลายความวิตกกังวลที่มีต่อลูกเกี่ยวกับเรื่องเพศได้ในระดับหนึ่ง

ข้อเสียของการไม่คุยเรื่องเพศกับลูกด้วยตัวเอง

  1. ทำให้ลูกแสวงหาข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะจากเพื่อนและสื่อลามกที่มีอยู่แพร่หลาย จนอาจเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดๆ ในเรื่องเพศ
  2. ลูกขาดแหล่งข้อมูลหรือแหล่งที่จะขอคำแนะนำ คำปรึกษา
  3. ความเข้าใจเรื่องเพศและประสบการณ์ทางเพศแบบผิด ๆ ทำให้เด็กสับสน และมีการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม
  4. ลูกเสียโอกาสในการเรียนรู้แง่มุมที่สำคัญของชีวิตจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง
  5. อาจเกิดปัญหาความรุนแรงที่คาดไม่ถึงตามมา เช่น ลูกสาวตั้งครรภ์ ลูกชายไปทำผู้หญิงท้อง

เพศเป็นธรรมชาติด้านหนึ่งของมนุษย์ ไม่ใช่เรื่องสกปรกหรือต้องปกปิด ทุกคนต้องเรียนรู้การควบคุมและแสดงออกอย่างเหมาะสม อยากให้ลูกเข้าใจเรื่องเพศ พ่อแม่ต้องเป็นผู้แนะแนวทางให้เขาด้วยตัวเองค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *