4 ทริคการสร้างความเข้มแข็งทางใจให้ลูก โตไปสตรอง!

0

ไม่เพียงความรู้และความสามารถเท่านั้น การฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็ง ถือเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม เพราะเราไม่สามารถอยู่กับลูก คอยแก้ไขปัญหาให้ลูกได้ตลอดไป เมื่อเขาโตขึ้นก็ต้องพบกับปัญหาและก้าวผ่านมันไปให้ได้ ฉะนั้นครอบครัวจึงควรฝึกฝนความเข้มแข็งทางใจให้เด็กตั้งแต่วันนี้นะคะ

แนวทางสร้างความเข้มแข็งทางใจให้กับลูกๆ โดยกรมสุขภาพจิต

Lifestyle portrait mom and daughter

1.สอนลูกให้รู้สึกดีกับตัวเอง

ให้เขาหมั่นดูแลร่างกายและจิตใจให้สดชื่น แข็งแรงอยู่เสมอ สนับสนุนให้ลูกค้นหาความถนัดและบ่มเพาะให้เกิดผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ ฝึกให้มองโลกในแง่ดี ยอมรับข้อดีข้อเสียของตัวเอง ไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นให้รู้สึกด้อย และชมเชยลูกเวลาที่เขาทำความดี เป็นต้น


 

2. สอนลูกให้จัดการชีวิตได้

เพื่อให้เขายอมรับกับสภาพความเป็นจริงของชีวิต ทำใจในสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตนเองและมีทักษะในการจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ สอนให้เขารู้จักและรับรู้อารมณ์ตัวเอง ยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ ทั้งดีใจ โกรธ เสียใจ ผิดหวัง

เมื่อยอมรับได้ การจัดการอารมณ์ก็จะเป็นไปอย่างเหมาะสมมากขึ้น เช่น โกรธได้ แต่ไม่อาละวาด ไม่หงุดหงิดรุนแรง ตลอดจนฝึกลูกให้ทำอะไรด้วยตัวเอง ลองให้เขาคิดแก้ปัญหาเองในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้รู้จักรอคอยเป็น รู้จักผิดหวังบ้าง เป็นต้น


 

3. สร้างสายสัมพันธ์เกื้อหนุนให้กับลูก

สร้างบรรยากาศครอบครัวให้อบอุ่นและปลอดภัย พ่อแม่มีความสัมพันธ์อันดี ไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งทางคำพูดและทางกาย สื่อสารดีต่อกัน ลดการบ่นตำหนิ ควรพูดดี ๆ กับลูก ตลอดจนให้กำลังใจ ให้ความรัก ความเข้าใจ ไว้วางใจและอภัยให้กันได้ เป็นต้น


 

4. สอนลูกให้มีจุดหมายในชีวิต

และลงมือทำเพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยทำให้ชีวิตมีความหมาย มีคุณค่า และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง เบื้องต้นอาจสอนให้ลูกรู้จักบริหารเวลาแบบง่าย ๆ รู้ว่าอะไรสำคัญ คิดถึงปัญหาที่จะตามมา คิดถึงเป้าหมายที่ต้องการ ฝึกตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ที่พอไปถึงได้ก่อน เพื่อจะได้รู้สึกดี มีกำลังใจที่จะทำต่อ

ที่สำคัญ พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กด้วยในการมีความเข้มแข็งทางจิตใจ หากต้องการให้ลูกมีแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างไร ก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็น


 

ทั้งนี้ ความเข้มแข็งทางใจ ไม่สามารถสร้างได้เพียงชั่วข้ามคืน แต่ต้องเกิดขึ้นจากการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ๆ พ่อแม่จึงมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะทำให้ความเข้มแข็งทางใจของเด็กเกิดขึ้นได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *