สังเกตสมาชิกในบ้านให้ดี กับ 9 สัญญาณเสี่ยงโรคไข้เลือดออก

0

“โรคไข้เลือดออก” เป็นโรคที่มาพร้อมกับ “ยุงลาย” ที่มีอายุสั้นเพียง 7 วันเท่านั้น โดยโรคนี้สามารถเป็นได้ทุกฤดูกาล ขอเพียงมีแหล่งน้ำขัง ที่สามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ แต่ในฤดูฝนมีความเสี่ยงสูงขึ้น เพราะปริมาณน้ำมากทำให้เกิดแหล่งน้ำขังได้ในหลายพื้นที่ ไม่อยากเสี่ยงก็ต้องรู้จักสัญญาณของโรคนี้ค่ะ

ข้อมูลจาก นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า…

กลุ่มอายุที่พบเป็นโรคไข้เลือดออกมาก คือ กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 10 – 14 ปี ในขณะที่กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเสียชีวิตสูง เมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก คือ กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ คนท้อง คนอ้วน หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเลือด ซึ่งผู้ป่วยที่เข้าข่ายความเสี่ยงนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์

9 สัญญาณอาการเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้เลือดออก

notice-home-members-with-9-dengue-signs-1

โดย นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้แก่…

 1. ไข้ลงหรือไข้ลดลงแต่อาการเลวลง ยังเบื่ออาหาร ไม่ค่อยเล่น และอ่อนเพลีย
 2. คลื่นไส้ อาเจียน ตลอดเวลา
 3. ปวดท้องมาก
 4. มีเลือดออกมาก เช่น เลือดกำเดาไหล อาเจียน หรือถ่ายอุจจาระเป็นสีดำ
 5. พฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปจากปกติ
 6. กระหายน้ำตลอดเวลา
 7. ร้องกวนมากในเด็กเล็ก
 8. ตัวเย็น สีผิวคล้ำลง หรือตัวลาย
 9. ปัสสาวะน้อยลง หรือไม่ถ่ายปัสสาวะนานเกิน 4-6 ชั่วโมง แม้ว่าไข้เริ่มจะลดลงแล้วควรต้องไปพบแพทย์

การป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถทำได้ 3 ขั้นตอน

notice-home-members-with-9-dengue-signs

 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในเด็กอายุตั้งแต่ 9 ปี จนถึงผู้ใหญ่อายุ 45 ปี แบ่งการฉีดเป็น 3 เข็ม ระยะห่างกัน 6 เดือน (0, 6, 12 เดือน) แต่ไม่แนะนำให้ฉีดในเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี
 1. กำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เช่น แหล่งน้ำขังในบ้าน การป้องกันตัวเองและสมาชิกในครอบครัวไม่ให้ยุงกัด ด้วยการนอนในมุ้ง ทายากันยุง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ

ส่วนขั้นตอนที่ 3 คือการไปพบแพทย์เมื่อป่วยเป็นไข้ ควรติดตามอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คนในครอบครัวควรช่วยกันสังเกตอาการของสมาชิกในบ้านด้วยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *