ชวนครอบครัวปรุงอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

0

สถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรายังคงน่าเป็นห่วง ในฐานะชาวไทยด้วยกัน เราสามารถช่วยเหลือกันได้นะคะ โดยชวนสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกันปรุงอาหารเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย นอกจากเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังการทำความดีให้เด็กๆ ในบ้านด้วยค่ะ

วิกฤตน้ำท่วมในหลายจังหวัดขณะนี้ นอกจากเรื่องยาและเวชภัณฑ์ที่ส่วนกลางจัดส่งลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ เรื่องของอาหารและน้ำดื่ม ที่จัดส่งลงไปช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องชาวไทยพร้อม แต่เหนือสิ่งอื่นใดที่ต้องคำนึงถึงคือ อาหารต้องดีต่อสุขภาพของผู้ประสบภัยด้วย

8 คำแนะนำในการเตรียมปรุงอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

invite-family-cook-to-help-flood-victims

โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

  1. ต้องล้างวัตถุดิบต่างๆ ให้สะอาดก่อนนำมาปรุงอาหาร
  2. ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อน
  3. ปิดอาหารปรุงสำเร็จและอาหารพร้อมบริโภคทุกชนิด
  4. ไม่วางอาหารและภาชนะบนพื้น
  5. ควรแยกบรรจุกับข้าวที่มีส่วนผสมของน้ำใส่ในถุงพลาสติกก่อนใส่ลงในกล่องข้าว
  6. อาหารกล่องหรือข้าวกล่อง ต้องระบุประเภทอาหารและวันเวลาที่ปรุงบนภาชนะ และไม่ควรบริโภคภายหลัง 4 ชั่วโมง
  7. อาการกล่องสำเร็จรูปควรเป็นอาหารที่ไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ เช่น เนื้อสัตว์ทอด ข้าวเหนียว น้ำพริกแห้ง ไข่เค็ม กุนเชียง ไข่ต้มสุก
  8. ผู้เตรียมและผู้ปรุงอาหารต้องสวมผ้ากันเปื้อน หมวกคลุมผม ล้างมือให้สะอาด และไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง

สำหรับผู้ประสบภัยแนะนำว่าให้ยึดหลักการเดิม คือ กินร้อน ช้อนกลาง และล้างมือ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่จะมากับอาหาร เพราะหากอาหารไม่สะอาด มีการเตรียมการ หรือ ปรุงที่ไม่ดี ไม่บอกวันเวลาที่ปรุงให้ชัดเจน แล้วเกิดการทิ้งอาหารไว้นานจนบูด ก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้ประสบภัยได้

ฉะนั้น หากไม่ใส่ใจในทุกขั้นตอน จากความปรารถนาดี อาจกลายเป็นการซ้ำเติมให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต้องเจ็บป่วยซ้ำเพิ่มเติมได้นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *