ชีวิตคู่แฮปปี้!! แค่เข้าใจธรรมชาติเรื่องเพศของอีกฝ่าย

0

แม้ว่าเพศสัมพันธ์จะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคู่ แต่การเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องเพศ ย่อมทำให้ชีวิตคู่มีความสุข นอกจากเข้าใจธรรมชาติทางเพศของเพศตัวเองแล้ว คุณสามีและคุณภรรยาก็ควรทำความเข้าใจธรรมชาติทางเพศของอีกฝ่ายด้วยนะคะ เมื่อเข้าใจแล้วจะได้รู้จักปรับตัว แล้วความสุขก็จะตามมาค่ะ

Couple kissing in the city

ผู้หญิงมักต้องการเพศสัมพันธ์ที่…

ประกอบด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ความนุ่มนวลแบบค่อยเป็นค่อยไป มักมีความรู้สึกทางเพศช้ากว่าผู้ชาย แต่จะมีความรู้สึกต้องการความอบอุ่นและผูกพัน โดยผู้หญิงจะให้ความสำคัญกับการโอบกอด กุมมือ สบตา และความรู้สึกละมุนละไมจากการสัมผัส เมื่อมีเพศสัมพันธ์ฝ่ายหญิงจึงต้องการการแสดงออกที่อบอุ่นนุ่มนวลของฝ่ายชาย ต้องการความสะอาดของร่างกาย

ผู้หญิงมักมีความพอใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กับฝ่ายชายที่มีจิตใจอ่อนโยนต่อตนเอง แม้ว่าเขาคนนั้นอาจจะไม่ชำนาญในเรื่องเซ็กซ์ก็ตาม หลังการมีเพศสัมพันธ์ ฝ่ายหญิงต้องการให้ฝ่ายชายสัมผัสเนื้อตัวหรือนอนคุย หยอกเย้า โอบกอด จุ๊บกันบ้าง หอมแก้มกันบ้าง หรือแสดงความรักอย่างอบอุ่น มากกว่าการจากไปโดยไม่มีการล่ำลาของฝ่ายชาย

ผู้ชายมักจะสนใจและแสวงหาเรื่องเพศตั้งแต่วัยรุ่น

โดยให้ความสำคัญกับอวัยวะเพศเป็นอันดับแรก ความรู้สึกทางเพศของผู้ชายจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ในทันทีทันใด โดยมักจะเป็นฝ่ายรุก ฝ่ายชายมักเกิดความเร้าอารมณ์ทางเพศจากการสัมผัสทางร่างกายง่ายกว่าฝ่ายหญิง จากรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส หรือด้วยจินตนาการ ผู้ชายมีการแสดงออกทางเพศมากกว่าผู้หญิง แต่มักไม่ค่อยนุ่มนวล อ่อนโยน และให้การยกย่องเท่ากับผู้หญิง

หากผู้ชายไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้หญิง ซึ่งมักจะมีความรู้สึกช้าแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือฝ่ายหญิงไม่เข้าใจฝ่ายชาย ที่มักเกิดความต้องการได้ง่าย ควบคุมอารมณ์ได้ยาก ต่างฝ่ายต่างเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่พยายามทำความเข้าใจและปรับตัวเพื่ออีกฝ่าย ก็จะทำให้เกิดความไม่สมดุลทางเพศ ต่างฝ่ายต่างไม่มีความสุขทางเพศ เป็นอีกปัญหาสำคัญที่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในชีวิตคู่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *