กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับ มรดกครอบครัว

0

สืบเนื่องจากความแรงของละคร “เลือดข้นคนจาง” ที่มาพร้อมสายสัมพันธ์อันซับซ้อนในครอบครัวใหญ่ของคนไทยเชื้อสายจีน เราเลยขอเติมความรู้ให้คนในครอบครัวกับ กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับ “มรดกครอบครัว” มาดูซิว่า เมื่อมีคนในครอบครัวเสียชีวิต แล้วใครบ้างที่จะมีสิทธิได้รับมรดกจากคนๆ นั้น

2c2c4d53-aa01-11e8-bdf3-000000004708_09

ตามกฎหมายมรดก กำหนดไว้ว่า คนที่จะได้มรดกนั้นมี 2 กรณีคือ

  • เป็นผู้รับมรดกตามพินัยกรรม
  • หรือเป็นผู้รับมรดกโดยผลทางกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิได้รับมรดก แม้ว่าจะไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ก็ตาม

กรณีที่ 1 ผู้รับมรดกตามพินัยกรรม

dns4yxbvaaaycmr

ผู้รับมรดกตามที่ผู้ตายระบุไว้ในพินัยกรรม โดยพินัยกรรมนี้จะมีผลตามกฎหมาย เมื่อทำตามรูปแบบที่กำหนดไว้

กรณีที่ 2 ผู้รับมรดกโดยผลทางกฎหมาย

%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%87006-low

ได้แก่ ทายาทโดยชอบธรรม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

  1. ทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรส ได้แก่ บุคคลที่จดทะเบียนสมรสกับเจ้าของมรดก ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ ยกเว้นคู่สมรสที่เกิดจากการสมรสซ้อน
  2. ทายาทโดยธรรมประเภทญาติ ดังนี้

2.1 ผู้สืบสันดาน ได้แก่ บุตร หลาน เหลน เป็นต้น ซึ่งเป็นผู้สืบสันดานที่อยู่ในขณะถึงแก่ความตาย บุตรเท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับมรดก เว้นแต่ว่าเจ้าของมรดกไม่มีมีบุตรสืบสันดาน หลานก็จะได้รับสิทธิแทน และเหลนจะได้รับมรดกก็ต่อเมื่อ ไม่มีบุตร และหลาน

2.2 บุตรต้องชอบด้วยกฎหมายของมารดาหรือบิดา ที่เกิดจากการรับรองบุตร หรือทะเบียนสมรส บุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรนอกสมรสจะไม่มีสิทธิในการได้รับมรดก เว้นแต่ว่าบิดาจะทำให้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายภายหลัง เช่น บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันหลังเด็กเกิด บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร หรือศาลพิพากษาว่าฝ่ายชายเป็นบิดา

2.3 บุตรบุญธรรม ถึอว่าเป็นผู้สืบสันดานเช่นเดียวกัน และชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของมรดก

2.4 บิดามารดาของเจ้าของมรดก โดยต้องเป็นผู้ที่ชอบด้วยกฎหมาย คือ จดทะเบียนสมรสกับบิดาหรือมารดาของผู้ตาย มีการจดทะเบียนเป็นบุตรของบิดาหรือมารดา แต่บิดาหรือมารดาบุญธรรมไม่มีสิทธิได้รับมรดกของบุตรซึ่งเป็นเจ้าของมรดก

2.5 พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือมีบิดาหรือมารดาร่วมกัน นอกจากนี้ยังมี ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา

สรุปง่ายๆ คือ ถ้าเจ้าของมรดกทำพินัยกรรมยกมรดกให้ ผู้รับก็คือคนที่ปรากฏรายนามในพินัยกรรมนั้นๆ แต่ยังมีทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ได้สั่งเสียไว้ ทรัพย์สินดังกล่าวจะตกทอดให้กับทายาทโดยชอบธรรม

ที่มาภาพ: tv.line.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *