สำรวจสุขภาพ “ปาก” คนไทยแต่ละช่วงวัย มีปัญหาแค่ไหน?

0

สุขภาพช่องปากถือเป็นสุขอนามัยสำคัญที่ห้ามละเลยโดยเด็ดขาด การขาดการดูแลช่องปากหรือดูแลช่องปากที่ไม่ถูกวิธีในวัยเด็กย่อมส่งผลกระทบเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ปัญหาสุขภาพปากของแต่ละช่วงวัยยังมีความแตกต่างกัน โดยเด็กมักมีปัญหาฟันผุมาก ส่วนวัยทำงานมักมีปัญหาเหงือกอักเสบ เลือดออกง่าย

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2559 พบว่า เด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 70 มีพฤติกรรมกินขนมกรุบกรอบ และกินเฉลี่ยวันละ 1 ครั้ง พฤติกรรมเหล่านี้นอกจากจะทำให้เกิดปัญหาฟันผุในเด็กแล้ว ยังก่อให้เกิดความเจ็บปวด การติดเชื้อ และสร้างปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร มีผลต่อน้ำหนัก การเจริญเติบโตและบุคลิกภาพของเด็ก ที่สำคัญคือ ส่งผลกระทบต่อการเรียน ทำให้เด็กหยุดเรียน และปัญหาฟันผุนำไปสู่การสูญเสียฟันในวัยเด็ก และอาจสะสมจนต้องสูญเสียฟันทั้งปากในวัยสูงอายุตามมา

ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กล่าวว่า…

ผลจากการสำรวจล่าสุดในครั้งที่ 7 ปี 2555 พบว่า เด็กอายุ 3 ปี ร้อยละ 51.7 และเด็กอายุ 5 ปี ร้อยละ 78.5 มีประสบการณ์ฟันน้ำนมผุส่วนเด็กวัยเรียนและเยาวชนอายุ 12 ปี และ 15 ปี พบว่า ร้อยละ 52.3 มีประสบการณ์การเกิดโรคฟันแท้ผุ โดยปัจจัยที่มีผลกระทบตรงต่อภาวะปริทันต์ของเด็ก คือ การแปรงฟัน

explore-the-mouth-of-thai-people-each-age

ส่วนกลุ่มวัยทำงานอายุ 35 – 44 ปี มีปัญหาสภาวะปริทันต์ที่พบการอักเสบของเหงือกมีเลือดออกง่ายร้อยละ 39.3 และปัญหาโรคฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 35.2 มีพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปากโดยสูบบุหรี่ร้อยละ 19.6 เฉลี่ย 11.7 มวนต่อวัน ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุ 60 – 74 ปี สูญเสียฟันบางส่วนร้อยละ 88.3 สูญเสียฟันทั้งปากร้อยละ 7.2 และสูญเสียฟันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามอายุจนเมื่ออายุ 80 – 89 ปี พบสูญเสียฟันทั้งปากถึงร้อยละ 32.2

ผู้สูงอายุ 60 – 74 ปี มีความต้องการใส่ฟันเทียมทั้งปากร้อยละ 2.5 มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมสุขภาพทั้งในเรื่องของการทำความสะอาดช่องปากที่พบว่า ผู้สูงอายุมีการแปรงฟันก่อนนอนร้อยละ 65.5 มีการใช้อุปกรณ์เสริมการแปรงฟัน ได้แก่ ไหมขัดฟัน แปรงซอกฟัน เพียงร้อยละ 2.7 และ 1.1 ตามลำดับ

ไม่อยากสุขภาพช่องปากพังหรือสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรก็ต้องดูแลทำความสะอาดฟันเป็นประจำอย่างถูกวิธี ลดหรือเลิกเครื่องดื่มรสหวาน น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ และเลิกสูบบุหรี่นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *