ดูแล “เรื่องยา” ให้ผู้สูงวัย หน้าที่ที่ครอบครัวต้องใส่ใจ

0

“ผู้สูงอายุ” ถือเป็นบุคคลในครอบครัวที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัวไม่น้อยกว่าสมาชิกคนอื่นๆ ในส่วนของการดูแลผู้สูงวัยนั้น เรื่องหยูกยาถือเป็นเรื่องสำคัญที่ครอบครัวซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล ห้ามละเลยด้วยประการทั้งปวง เพราะการหลงลืมแม้เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลร้ายยถึงแก่ชีวิตได้นะคะ

ผู้สูงวัยมักมีปัญหาสุขภาพหลายด้าน หรือเป็นโรคเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือดตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต ข้อเข่าเสื่อม และโรคมะเร็ง เป็นต้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักเจ็บป่วยมากกว่า 1 โรค ทำให้ได้รับยาหลายชนิด จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงหรือเป็นอันตรายจากการใช้ยาผิดได้ง่าย

Senior woman holding two pills, close-up of hand

ผู้สูงวัยส่วนใหญ่มักจะดื้อ และไม่ดูแลตัวเองอย่างที่ควรจะเป็น ไม่ชอบไปโรงพยาบาล เพื่อขอรับคำปรึกษาในการใช้ยา กลัวว่าลูกหลานจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง กินยาไม่สม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีปัญหาที่เกิดสภาพร่างกายที่เสื่อมไปตามวัย ทั้งปัญหาการเคลื่อนไหว สายตา และความจำ ทำให้ผู้สูงวัยใช้ยาอย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผล สุขภาพย่ำแย่

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงวัยใช้ยาผิด จึงต้องมีผู้ดูแลคอยจัดยาให้ ควรเป็นสมาชิกในครอบครัวที่รอบคอบและเปี่ยมด้วยความใส่ใจ  เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สูงวัยสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง เริ่มตั้งแต่ วิธีการจัดเก็บยา การตรวจสอบสภาพยา ต้องไม่เสื่อมสภาพ และยายังไม่หมดอายุการใช้ ต้องอ่านชื่อยา และฉลากยาให้ถี่ถ้วนก่อนใช้ยาทุกครั้ง เมื่อพบยาที่มีชื่อเหมือนกันหรือคล้ายกัน ควรสอบถามเภสัชกรก่อนใช้ยาเพื่อป้องกันปัญหาการใช้ยาซ้ำซ้อนเกินขนาด

เมื่อจัดยาเป็นมื้อเพื่อดูแลให้ผู้สูงอายุในบ้านได้รับประทานยาอย่างถูกต้องตามแพทย์สั่ง ควรหมั่นสังเกตอาการผิดปกติหรือไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการไปพบแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อปรึกษาเรื่องการใช้ยาเป็นระยะๆ เพื่อให้สามารถใช้ยาได้อย่างถูกคน ถูกโรค ถูกขนาด ถูกวิธี และถูกเวลา เหล่านี้ก็จะช่วยให้ผู้สูงวัยในบ้านอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้คนในครอบครัวได้ยาวนานยิ่งขึ้นค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *