9 ข้อดี เมื่อสามีช่วยเหลืองานบ้าน

0

ในปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ของผู้ชายกับผู้หญิงหรือสามีกับภรรยานั้นไม่ได้แตกต่างกันโดยสอ้นเชิงเหมือนในอดีต  เมื่อผู้หญิงสามารถทำงานเลี้ยงตนเองได้  จุนเจือครอบครัวได้ ในขณะเดียวกันผู้ชายก็สามารถรับผิดชอบดูแลบ้าน  ทำกับข้าวได้ดีไม่น้อยไปกว่าผู้หญิง

ดังนั้นคุณผู้ชายสมัยใหม่จึงควรละทิ้งความคิดเดิมๆ  ที่ต้องคอยให้ผู้หญิงดูแลจัดการเรื่องต่างๆ อยู่ฝ่ายเดียวได้แล้วล่ะค่ะ  เพราะการช่วยเหลือดูแลเรื่องเล็กๆ น้อยภายในบ้านก็มีข้อดีมากมายเชียวนะคะ

man ironing
บทบาทในการช่วยเหลืองานบ้านของสามี มีผลดีต่าง ๆ ดังนี้…

  1. ภรรยาจะมีเวลาในการดูแลตนเอง และปรนนิบัติสามีมากขึ้น
  1. ลดภาวะความตึงเครียดจากความเหนื่อยล้าของฝ่ายภรรยา ซึ่งเป็นการลดปัญหาความขัดแย้ง
  1. สามีมีความภูมิใจในการได้มีโอกาสช่วยเหลือภรรยา
  1. คุณผู้ชายจะมีความผูกพันและคุ้นเคยกับบ้าน
  1. คุณผู้ชายจะได้เข้าใจในความรู้สึกของผู้หญิงในการรับภาระงานบ้าน
  1. สร้างความรู้สึกใหม่ให้กับคุณผู้ชายบางคน ในการรับผิดชอบครอบครัวมากขึ้น
  1. สามีและภรรยาจะมีความภูมิใจในความเป็นครอบครัวที่ร่วมสร้างมาด้วยกัน
  1. ครอบครัวมีความอบอุ่น มีการทำกิจกรรมร่วมกัน
  1. โดยทั่วไป ผู้ชายจะมีความคิดแปลกใหม่ จึงสามารถนำความคิดและทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ได้มากมาย ซึ่งย่อมจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์และครอบครัว

ก็นับว่าเป็นเรื่องราวดีๆ นะคะ แบ่งหน้าที่กันก็จริง แต่ถ้าได้ใช้เวลาช่วยเหลือกันและกันดูบ้าง ก็ช่วยเพิ่มความรักให้หอมหวานขึ้นได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *