5 ข้อควรรู้ ก่อนไปตรวจสุขภาพสำหรับคนทุกวัย

0

หลายคนได้ยินคำว่า “ตรวจสุขภาพ” ดูเป็นเรื่องง่ายใช่มั้ยคะ แต่จริงๆ แล้วการตรวจสุขภาพก็มีปัจจัยแตกต่างกันออกไปด้วยในแต่ละโปรแกรม

การตรวจสุขภาพ

การตรวจร่างกายในภาวะที่เป็นปกติ ไม่ได้เจ็บป่วย เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง และภาวะผิดปกติ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางป้องกันการเกิดโรค หรือยับยั้งความรุนแรงของโรค ปัญหา คือ บางคนตรวจสุขภาพถี่เกินไป ส่วนบางคนยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพที่จำเป็น ซึ่งล้วนส่งผลกระทบในทางลบต่อสุขภาพ

5 ข้อควรรู้ในการตรวจสุขภาพ

5-things-to-know-before-going-to-health-check-for-people-of-all-ages

1.แบ่งตามวัย

  • วัยเด็กและวัยรุ่น อายุ 0 – 18 ปี
  • วัยทำงาน อายุ 18 – 60 ปี
  • วัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
  • กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

2.ต้องตรวจทุกปี

การตรวจสุขภาพไม่จำเป็นต้องตรวจเป็นประจำทุกปี ในกรณีประชาชนทั่วไปที่ไม่เจ็บป่วย เน้นการตรวจตามช่วงอายุ กลุ่มวัย และอาชีพ โดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด สามารถเว้นการตรวจได้ทุกๆ 3 ปี ยกเว้นอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรตรวจทุกปี สำหรับไขมันในเลือดควรตรวจทุกๆ 5 ปี สตรีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สามารถตรวจทุก 3 ปี เป็นต้น

3.วัยทำงานมีเสริมพิเศษ

ในวัยทำงานให้ตรวจตามความเสี่ยงของอาชีวอนามัย คือ หากทำงานแล้วมีความเสี่ยงเรื่องใดก็ตรวจได้ เช่น ทำงานในที่มีฝุ่นผงมาก ก็อาจเอกซเรย์ปอดเพิ่มได้ หรือทำงานในที่มีเสียงดังก็อาจตรวจการได้ยินเพิ่ม แต่สำหรับพนักงานออฟฟิศทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ ก็ใช้การตรวจที่แนะนำนี้ก็เพียงพอ

4.ว่าด้วยเรื่องเอกซเรย์ปอด

หากมีสุขภาพปกติก็ไม่แนะนำให้เอกซเรย์ปอด เนื่องจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดและวัณโรคในระยะแรกเริ่มนั้น การเอกซเรย์ปอดไม่ได้มีความไวพอว่ามีความเสี่ยง ยกเว้นแต่ว่าซักประวัติแล้วพบว่ามีความเสี่ยง เช่น ไอเรื้อรัง ไอเป็นเลือด มีคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็งปอด หรือวัณโรค แพทย์ก็จะมีดุลพินิจในการให้ตรวจ เป็นต้น ไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้ตรวจเลย

5.รู้ผล รู้ปรับพฤติกรรม

เมื่อรู้ว่ามีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ออกกำลังกาย เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน ลดการสูบหรือดื่ม เป็นต้น เพราะหากไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงก็ไม่มีประโยชน์ แต่หากเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะสามารถยืดเวลาในการเจ็บป่วยออกไปได้


เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ การตรวจพบโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ระยะเริ่มของโรค ก็จะทำให้มีโอกาสหายสูง หรือช่วยยับยั้งความรุนแรงของโรคได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *