5 ประเด็นที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ เมื่อลูกวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางกาย

0

ช่วงวัยรุ่นมักเริ่มเมื่อเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย กลายเป็นหนุ่ม เป็นสาว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และความรู้สึกด้วย วัยรุ่นจึงต้องการความเข้าใจ การสนับสนุน และความรักจากพ่อแม่ ผู้ปกครองและสังคมรอบข้าง เพื่อช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหานี้ได้อย่างงดงาม

เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการวัยรุ่นทางด้านร่างกาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่วัยรุ่น ดังนี้

5-issues-that-parents-need-to-care-about-when-teenagers-have-physical-changes

  1. ทำความเข้าใจกับการทำงานตามธรรมชาติของร่างกายที่เกิดขึ้น เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง เช่น การมีประจำเดือน การฝันเปียก ไม่ควรวิตกกังวลจนเกินเหตุ และควรปรึกษาผู้รู้หรือแพทย์เมื่อคิดว่าผิดปกติ
  1. กินอาหารให้ครบทุกหมู่และเพียงพอ เพื่อส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรงและชดเชยพลังงานที่ร่างกายใช้ไปในการเจริญเติบโตของร่างกาย ใส่ใจเรื่องการกินของลูกวัยรุ่น เพื่อป้องกันปัญหา อาทิ การไม่กินอาหารเช้าหรืออาหารเย็นเพราะกลัวอ้วน การกินอาหารรสหวานมันหรือมีโซเดียมสูง
  1. แต่งกายให้เหมาะสมกับบุคลิกของตนเอง โดยเลือก แบบ สี ให้เหมาะสม อาจต้องพรางสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงและยังไม่คงที่
  1. ออกกำลังกาย เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อที่กำลังเปลี่ยนแปลง โครงสร้างที่กำลังคงที่และให้มีสัดส่วนที่สวยงาม นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความคิดและคุณภาพสมองได้ด้วย เนื่องจากระยะนี้เป็นระยะสุดท้ายที่เนื้อสมองจะเจริญเติบโตควรจะช่วยพัฒนาให้มีศักยภาพทางสมองให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้
  1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและรักษาสุขภาพของร่างกายอย่างถูกต้อง เพราะมีเหงื่อมาก มีกลิ่นตัว การรักษาความสะอาดของร่างกายขณะมีประจำเดือนในวัยรุ่นผู้หญิง, ในวัยรุ่นผู้ชายถ้ามีการฝันเปียกเกิดขึ้น ควรรีบซักทำความสะอาดอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้หมักหมม เป็นต้น

แม้จะเป็นหน่วยเล็กๆ ของสังคมแต่ “ครอบครัว” มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมและปลอดภัยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *