4 วิธีจัดการเรื่องเงินในบ้านไม่ให้บานปลาย

0

บ่อยครั้ง การโต้เถียงกันเรื่องเงิน แท้จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะใช้เงินอย่างไร แต่เป็นเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือความกลัว ตัวอย่างเช่น สามีที่เรียกร้องให้ภรรยาชี้แจงเกี่ยวกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เธอใช้ไป ที่แท้แล้วอาจเป็นการบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าภรรยาจะสามารถจัดการเรื่องเงินของครอบครัวได้ดีพอ ส่วนภรรยาที่บ่นว่า สามีเก็บออมเงินน้อยเกินไป ที่แท้แล้วอาจกำลังแสดงให้เห็นว่าเธอกลัวว่าเหตุการณ์บางอย่างในอนาคตจะทำให้ครอบครัวลำบาก

ดังนั้นก่อนที่จะรอให้เกิดปัญหา  เรามาหาข้อตกลงเรื่องเงินในบ้านกันก่อนดีกว่าค่ะ!

4-ways-to-manage-money-in-the-family

พูดเรื่องเงินอย่างใจเย็น

ลองกำหนดเวลาไว้เพื่อพูดคุยเรื่องการเงินของครอบครัวเป็นประจำ คุณอาจคุยกันในวันแรกของเดือนหรือวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์ ใช้เวลาสั้นๆอาจจะประมาณ 15 นาทีหรือน้อยกว่านั้น เลือกเวลาที่คุณทั้งคู่รู้สึกผ่อนคลาย ตกลงกันว่าจะไม่พูดเรื่องเงินในบางเวลา เช่น เมื่อรับประทานอาหารหรือขณะที่กำลังพักผ่อนอยู่กับลูกๆ


กำหนดเป้าหมายจัดสรรเงินร่วมกันอย่างชัดเจน

ทำข้อตกลงกันเรื่องจำนวนเงินที่แต่ละฝ่ายจะจ่ายได้โดยไม่ต้องปรึกษากันก่อน อาจจะเป็น 500 บาท หรือ 1,000 บาท ก็ได้ตามความสบายใจ  ปรึกษาคู่สมรสก่อนเสมอถ้าคุณต้องการจะใช้จ่ายเกินจำนวนที่ตกลงกันไว้ ก็จะช่วยลดความขัดแย้งเรื่องความไว้วางใจกันได้


 

เขียนแผนการทางการเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

ทำรายการค่าใช้จ่ายประจำทั้งหมดที่คุณรู้ตัวเลขแน่นอน. ตกลงกันว่าจะแบ่งรายได้ไว้เป็นเงินออมมากน้อยเท่าไร  จากนั้นทำรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ตายตัว เช่น ค่าอาหาร, ค่าน้ำ ค่าไฟ  ค่าโทรศัพท์  เก็บบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้หลายๆ เดือนเพื่อไว้ทบทวน   หากจำเป็นคุณอาจต้องปรับรูปแบบชีวิตเพื่อจะไม่มีหนี้สินท่วมตัว


 

ตกลงกันว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านใด

ตกลงกันว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านใด โดยคำนึงถึงความสามารถในการจัดการรับผิดชอบของแต่ละคนตามความเหมาะสม ทุกสองสามเดือน  ให้ทบทวนการทำหน้าที่ตามที่ตกลงกันไว้ จงเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยน  เพื่อจะเห็นคุณค่าของงานที่คู่สมรสรับผิดชอบอยู่ เช่น กาจ่ายค่าน้ำค่าไฟ หรือการไปซื้อของ คุณอาจสลับหน้าที่กันบ้างเป็นครั้งคราว


 

การพูดคุยเรื่องเงินไม่ควรเป็นสิ่งที่บั่นทอนความรักของคุณ คุณควรปรึกษาหารือกันก่อนที่จะซื้อของชิ้นใหญ่  แสดงความเคารพต่อความคิดเห็นและความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่ง นี่คือองค์ประกอบของความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักอย่างแท้จริง  ซึ่งมีค่ายิ่งกว่าเงินอย่างแน่นอน ฉะนั้น จะทะเลาะกันเรื่องเงินไปทำไมเนอะ?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *