3 วิธีสื่อสาร… ลดปัญหาหย่าร้าง

0

ปัญหาการหย่าร้างของสามีภรรยาส่วนใหญ่มักเกิดจากความขัดแย้งในเรื่องความคิดและนิสัยที่แตกต่าง  ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะใม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปหากรู้จักใช้ “การสื่อสาร

3-ways-to-communicate-reduce-divorce

  1. สื่อสารแบบหมดเปลือก

คุณทั้งคู่ต้องมีการถ่ายเทความคิด  คือพูดสิ่งต่างๆ ที่เป็นความจริง   เป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจ แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างกันเสมอ  พอใจ/ไม่พอใจอะไรก็ต้องตั้งใจไว้เสมอว่าจะต้องบอกให้เขาเข้าใจ    เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดหรือความไม่พอใจใดตกตะกอนค้างอยู่ภายในใจ จนเกิดสะสมเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นๆ   จนทนไม่ไหว   การพูดคุยกันก็เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถรอมชอมเข้าใจกันได้  บางเรื่องก็อาจจะใช้วิธีพบกันครึ่งทางล่ะค่ะ

  1. สื่อสารเพื่อการคืนดี…ไม่ใช่เอาชนะ

คุณต้องระลึกไว้เสมอว่า  การพูดคุยถกเถียงกันในเรื่องที่มีความเห็นต่างกันไม่ว่าเรื่องใด  เป้าหมายคือคุยเพื่อคืนดี  อย่าใช้ทิฐิในการแก้ปัญหา   เมื่อได้รับคำขอโทษต้องพร้อมจะให้อภัย ในส่วนที่ผิดพลาดไปก็ต้องตั้งใจเปลี่ยนแปลงร่วมกันเพื่อสัมพันธภาพระหว่างกัน   ไม่ควรบังคับให้อีกฝ่ายเห็นด้วยกับทัศนะของเราแต่ชี้ให้เขาเห็นว่าอะไรผิดอะไรถูก และให้เขาตัดสินใจเอง   หากไม่สามารถหาข้อสรุปได้เป๊ะๆ  ต้องยินดีพบกันครึ่งทางแม้ว่าเราถูกร้อยเปอร์เซ็นต์  การยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปไม่ใช่วิธีแก้ปัญหานะคะ  ในทางกลับกันหากคุณยอมโอนอ่อนผ่อนตามแม้ว่าไม่ใช่คนผิด  คู่ของคุณอาจจะเห็นความดีข้อนี้  และแอบปรับตัวเองในครั้งต่อๆ ไปก็ได้ค่ะ

  1. สื่อสาร…ด้วยความรัก

ที่สุดแล้ว  หากเรายึดเอาความรักที่มีต่อกันเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร  คุณย่อมอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่น  เมื่อรักเขาเราจะไม่อยากให้เขาเจ็บปวด  เมื่อรักเขาเราจะไม่อยากให้เขาผิดหวัง  เสียใจ   การแสดงออกทางพูด  สายตา  ท่าทางก็จะอ่อนโยนลงเมื่อคุณนึกถึงความรักที่คุณมีต่อกันและด้วยความรักคุณจะพยายามทำความเข้าใจข้อบกพร่อง  และยินดีเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความสงบสุขในครอบครัวค่ะ

บางครั้งสาเหตุที่ทำให้เกิดก่ชารหย่าร้าง  กลับไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้น  แต่เป็นเพราะ..การสื่อสาร..ที่ไม่ถูกต้องต่างหาก  จริงไหมคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *