จริงหรือมั่ว??! วิตามินเสริมช่วยลูกกินข้าวได้มากขึ้น

0

การที่เด็กไม่ยอมรับประทานอาหารมักเกิดได้จากหลายปัจจัย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่พบว่าเกิดจากการขาดวิตามินและแร่ธาตุเป็นหลัก หากแต่เกิดจากพฤติกรรมของเด็ก

การเลี้ยงดูของพ่อแม่ การตามใจให้นมก่อนการรับประทานอาหาร ทำให้เด็กอิ่มและไม่อยากรับประทานข้าว รวมถึงรสชาติอาหารที่ไม่ถูกปาก ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างพฤติกรรมรับประทานอาหารยาก  ส่งผลให้เกิดอาการขาดวิตามินและแร่ธาตุตามมาได้ในที่สุด

การขาดวิตามินและแร่ธาตุในบางกรณี เช่น การขาดธาตุเหล็กและสังกะสี จะทำให้เด็กมีอาการ..

Japanese baby girl eating cereal (1 year old)

  • เบื่ออาหาร
  • ลิ้นเลี่ยน
  • การรับรสชาติที่ลิ้นทำงานได้ไม่ดี กลายเป็นรับประทานอาหารไม่อร่อย
  • หากแพทย์ตรวจเลือดพบว่ามีอาการซีด และระดับสังกะสีในร่างกายต่ำ อาจมีการเสริมธาตุเหล็กและสังกะสีให้ในรูปแบบของยา พร้อมวัดระดับให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

ทำอย่างไรเมื่อลูกเบื่ออาหาร

กรณีเช่นนี้อาจทำให้อาการเบื่ออาหารจางหายไป ได้โดยการฝึกให้เด็กปรับเปลี่ยนวินัยการรับประทานจากพ่อแม่เป็นสำคัญ เช่น

  • การพักผ่อนให้เพียงพอของร่างกาย
  • การรับประทานให้หลากหลาย
  • การออกกำลังกายให้สมวัย

เพียงเท่านี้ก็เพียงพอต่อความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมจากภายนอกแต่อย่างใดแล้วค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *