เรื่องใหญ่! เบบี๋รับวัคซีนไม่ครบตามกำหนด เสี่ยงถึงชีวิต

0

วัคซีน” ถูกฉีดเข้าร่างกายมนุษย์เพื่อเป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรค เมื่อมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายจะสามารถต่อต้านและไม่เจ็บป่วยจากเชื้อโรคนั้น โดยวัคซีนป้องกันโรคคอตีบเป็นวัคซีนสำคัญที่ทารกจำเป็นต้องได้รับ หากไม่ได้รับหรือรับไม่ครบตามกำหนด อาจทำให้เบบี๋เจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้

“โรคคอตีบ” (Diphtheria)

เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิด Chorynebac terium diphtheriae เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน เชื้อจะอยู่ในโพรงจมูก ในลำคอผู้ป่วยติดต่อกันง่ายทางไอจาม สำหรับอาการป่วยคือในระยะแรก มีอาการคล้ายหวัด คือมีไข้ต่ำๆ ไอ เจ็บคอ ต่อมามีแผ่นฝ้าสีขาวอมเทาในลำคอ ในรายที่รุนแรงทางเดินหายใจจะตีบตัน

อาการแทรกซ้อนที่สำคัญคือ พิษของเชื้อจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจและเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ โรคคอตีบจัดเป็นโรครุนแรงเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ โดยความรุนแรงของโรคขึ้นกับการได้รับยาต้านสารพิษและยาปฏิชีวนะอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วันหลังมีอาการ

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 กุมภาพันธ์ 2560 มีรายงานผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบแล้ว 8 ราย และพบผู้เสียชีวิตโรคคอตีบ 1 ราย เป็นเด็กอายุ 4 ปี 6 เดือน มีประวัติเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบเพียงครั้งเดียว โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมวัคซีนต่ำ ส่วนสถานการณ์โรคคอตีบ ในปี 2559 มีผู้ป่วย 20 ราย เสียชีวิต 5 ราย

vaccines-do-not-meet-the-prescribed-doses-risk-life

การป้องกันโรคคอตีบที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การฉีดวัคซีนซึ่งเริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 เดือน

โดยอยู่ในรูปแบบของวัคซีนรวม โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก และโรคไอกรน (DTP vaccine) โดยเด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนตั้งแต่วัยเด็ก รวม 6 ครั้ง ครั้งที่ 1, 2 และ 3 วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบ บี (เมื่อเด็กอายุ 2, 4 และ 6 เดือน) ครั้งที่ 4 และ 5 วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (เมื่อเด็กอายุ 1 ปีครึ่ง และ 4 ปี) ครั้งที่ 6 กระตุ้นเมื่อเรียนชั้น ป.6 และประชาชนทุกคนต้องได้รับการกระตุ้นทุก 10 ปี

ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานไปรับวัคซีนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *