กระตุ้นการเจริญเติบโตตั้งแต่วัย 0-5 ปี ด้วยกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย

0

พ่อแม่ย่อมหวังให้ทารกน้อยเติบโตมีพัฒนาการสมวัยในทุกๆ ด้าน ในส่วนของการเจริญเติบโตทางร่างกายนั้น สามารถส่งเสริมพัฒนาการได้หลายทาง วิธีง่ายๆ คือการชวนเบบี๋ทำกิจกรรมขยับเคลื่อนไหวร่างกาย ส่วนใครที่ใช้มือถือแท็บเล็ตเพราะคิดว่าจะช่วยเรื่องพัฒนาการของลูก ขอบอกว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลนะคะ!

ข้อมูลจาก นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ระบุว่า

ปัจจุบันพ่อแม่มักนิยมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นตัวช่วยในการเลี้ยงลูก เพื่อหวังจะให้ลูกอยู่นิ่งๆ ไม่ซุกซนวุ่นวายและมีความเชื่อว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กได้

แท้จริงแล้ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กลับทำให้พัฒนาการของเด็กแย่ลง ทั้งด้านภาษา สมาธิ และสังคม โดยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี เป็นวัยที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย หรือมีกิจกรรมทางกาย ทั้งกับพ่อแม่ เพื่อน หรือด้วยตนเอง สำหรับกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายที่พ่อแม่ควรส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี มีดังนี้

stimulate-the-growth-of-the-baby-with-physical-activity

กลุ่มวัยทารก อายุ 0-1 ปี

พ่อแม่ควรเน้นให้เด็กมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายเช่น การนอนคว่ำชันคอ เอื้อมหยิบจับลูกบอลหรือของเล่นคลาน นั่ง ยืน และเล่นกับพ่อแม่ ในช่วงเวลาที่เด็กไม่ได้นอนหลับ

เด็กวัย 1-5 ปี

พ่อแม่ควรให้เคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อย 180 นาทีต่อวัน เน้นทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน เช่น การเดิน วิ่ง เขย่งกระโดด ทรงตัว ปีนป่าย ปั่นจักรยานสามล้อ ปั้นดิน ขีดเขียน ต่อบล็อก เล่นบทบาทสมมติ ทำครัว หรือช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน โดยพ่อแม่ควรสนับสนุนให้เด็กได้เลือกเล่นตามความชอบ แต่ไม่ควรให้เล่นในรูปแบบการฝึกฝน ให้เด็กดื่มน้ำให้เพียงพอ ดูแลความปลอดภัยในขณะเล่น และให้เด็กหยุดกิจกรรมหากมีอาการอ่อนเพลียด้วย


ทั้งนี้ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กทำได้ไม่ยาก พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถคิดรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับเด็กและครอบครัว ไม่จำเป็นต้องมีหรือซื้อของเล่นราคาแพงให้ อาจให้เล่นทั้งในบ้าน ชุมชน สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา หรือพาออกไปท่องเที่ยวได้

สิ่งสำคัญที่สุด คือ การใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีคุณภาพภายในครอบครัว อันจะทำให้เด็กเจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ภาษา และสังคมต่อไปค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *