“นมเปรี้ยว-นมข้นหวาน” ใช้เลี้ยงเบบี๋ได้มั้ย?

0

คุณแม่ไม่สามารถให้ลูกกินนม ควรให้นมชนิดใดที่จะทดแทน และนี่เองเป็นที่มาของคำถามต่อไปที่คุณแม่จำนวนไม่น้อยอยากทราบ นั่นคือ “นมเปรี้ยว-นมข้นหวาน” ใช้เลี้ยงทารกได้หรือเปล่า?

Baby in a cow hat drinking milk

นมเปรี้ยว

เป็นนมวัวครบส่วนหรือนมขาดมันเนยที่มีสภาพเป็นกรดจากการเติมเชื้อจุลินทรีย์สุขภาพ เช่น แลคโตบาซีลัส ซึ่งจะย่อยนํ้าตาลแลคโตสเป็นกรดแลคติก หรือเติมนํ้าผลไม้ ทำให้มีรสเปรี้ยว จึงไม่แนะนำให้ใช้นมเปรี้ยวพร้อมดื่มเลี้ยงทารก เนื่องจากมีสารอาหารน้อยลง เช่น โปรตีน ไขมัน แคลเซียมและวิตามินต่างๆ เป็นต้น

นมเปรี้ยวพร้อมดื่มมีเนื้อนมเพียงร้อยละ 20-50 ของนมวัวครบส่วน และส่วนใหญ่เติมนํ้าตาลร้อยละ 8-20 ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดว่าอาหารที่มีนํ้าตาลเกินร้อยละ 10 ถือว่าเป็นอาหารที่มีผลเสียต่อสุขภาพ จะทำให้เด็กติดรสหวาน จนไม่ยอมกินนมหรืออาหารที่ไม่หวาน


 

นมข้นหวาน

เป็นนํ้านมที่มีการระเหยนํ้าออกไปบางส่วน แล้วเติมนํ้าตาลลงไป เพื่อรักษานมไม่ให้เสีย นมข้นหวาน มีนํ้าตาลร้อยละ 40-50 นอกจากมีนํ้าตาลสูงมากแล้ว โปรตีนและสารอาหารอื่นที่จะมีผลต่อการเติบโตของทารกและเด็กเล็กมีอยู่น้อยมาก มีไขมันน้อย มีเนื้อนม ร้อยละ 22-28 ของนมวัวครบส่วน นมข้นหวาน 1 ช้อนโต๊ะ มีพลังงาน 50 กิโลแคลอรี มีไขมัน 1 กรัม โปรตีน 1 กรัม คาร์โบไฮเดรต 9 กรัม ดังนั้น จึงห้ามใช้นมข้นหวานเลี้ยงทารกและเด็กเล็ก เพราะจะทำให้เด็กขาดสารอาหารได้


 

ที่สำคัญกระเพาะเด็กมีขนาดเล็ก จุอาหารได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ 3-5 เท่า แต่เด็กต้องการพลังงานและโปรตีนเมื่อเทียบต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม มากกว่าผู้ใหญ่ 2 เท่า อาหารที่ให้ทารกและเด็กกินจึงต้องมีคุณค่าสารอาหารครบถ้วน เหมาะสมกับความต้องการ ถ้าให้เด็กกินอาหารด้อยคุณภาพจะไปแย่งที่ในกระเพาะอาหาร จนทำให้เด็กกินอาหารอื่นที่มีคุณค่าได้น้อยลงอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *