ตรวจสอบการได้ยินลูกแรกเกิด ต้องรีบทำ!

0

สำหรับลูกแรกเกิด สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษ อย่างหนึ่ง คือ เรื่องของพัฒนาการการได้ยินของหูลูกน้อย วัยทารกนั้นเรื่องของการได้ยินถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะการไม่ได้ยินจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการต่างๆ ได้ ที่สำคัญในช่วงอายุขวบปีแรกหากไม่ได้รับการกระตุ้นหรือทดสอบการได้ยินก็อาจส่งผลต่อการออกเสียง และการพูดของลูกได้ในอนาคตต่อไป

รู้ได้อย่างไรว่าลูกได้ยินเสียงหรือเปล่า

คุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกไปทดสอบสมรรถภาพทางการได้ยินจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายๆ โดยการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า OAE (Otoacoustic emission) ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ตรวจวินิจฉัยปัญหาการได้ยินของลูกได้ตั้งแต่แรกเกิด คุณพ่อคุณแม่ก็จะทราบว่าลูกมีปัญหาเรื่องการได้ยินหรือไม่อย่างไร หากเกิดปัญหาขึ้นก็จะสามารถแก้ไขได้โดยเร็ว ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป

การทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของลูก ทำได้ 2 วิธี

  1. การทดสอบการได้ยินโดยการใช้อุปกรณ์ OAE (Otoacoustic) เป็นการทดสอบโดยให้ ทารกฟังเสียงจากหูฟังเล็กๆ โดยคอมพิวเตอร์จะทำการวัดระดับความดังของเสียงที่หูทารกได้สะท้อนกลับมา การทดสอบจะทำในขณะที่ทารกยังหลับอยู่
  1. การทดสอบการได้ยินด้วยอุปกรณ์ ABR (Auditory Brainstem Response Test) การทดสอบโดยให้ทารกได้ยินเสียงผ่าน Head Phone การทดสอบนี้จะสามารถวัดการได้ยินของทารก

สังเกตการได้ยินของลูก

Funny baby girl playing by xylophone

0-3 เดือน

เมื่อลูกได้ยินเสียงที่ดังๆ เช่นเสียงที่คุณแม่เรียก หรือพูดด้วย  ลูกก็จะมีอาการเงียบลงเมื่อได้ยินเสียง

6-10 เดือน

ลูกจะหันศีรษะมองหาต้นเสียงที่เขาคุ้นเคย เช่นเสียงของพ่อแม่ที่เรียกเขา โดยที่ลูกจะทำเสียงดังหรือมีเสียงจากลำคอ อย่างเสียงคราง

10-15 เดือน

ลูกสามารถทำเสียงที่ซ้ำๆ กันได้ และก็จะเลียนแบบเสียงที่คุณแม่ทำ สามารถชี้หรือเข้าหาสิ่งของที่คุ้นเคย อย่างตุ๊กตาหมี    ของเล่นเขย่ามีเสียงกรุ๊งกริ๊ง

หากลูกไม่มีปฏิกิริยาต่อเสียงที่ควรจะได้ยิน  ตามพัฒนาการที่ควรจะเป็นแล้ว  คุณพ่อคุณแม่อย่าได้นิ่งนอนใจ  รีบพาลูกน้อยไพบคุณหมอเพื่อตรวจสอบให้ไวเลยค่ะ!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *